OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.01.2010 05:07:33 

 

  

 

Asi každý clovek sa ešte v útlom veku zoznámi s témou čarodejníc, ktorá je pre mnohých pevne spojená s takými myšlienkami, ako sú staré babizne s velmi nepeknou bradavicou na tvári a čiernou mačkou na pleci, hádzanie netopierych krídiel do kotla, či hrozné kliatby až po siedme pokolenie. Keď sa k tomu ešte pridajú úžasné filmy americkej produkcie, je jasné, že čarodejníctvo nemôže byť medzi bežnými ľudmi príliš populárne. Spolu s okultizmom a mágiou určite patria medzi najmenej pochopené a najviac očierňované myšlienkové smery. Lenže nie všetci ľudia sú „bežní“. Mnohí sa skôr či neskôr začnú zaujímať o svoju dušu a začnú sa dožadovať odpovedí na svoje otázky. A mnohí z nich pocítia, že príroda je to čo ich priťahuje, že svet sa riadi vyššími silami než len tými, ktoré je vidieť na prvý pohľad a že existuje „niečo“, čo je väčšie než oni sami. To „niečo“ pomenujú Boh a začnú ho hľadať.

Je mnoho spôsobov, ako nájsť Boha, ako pochopiť svoju vlastnú dušu a ako byť šťastný. Tí, ktorí sa rozhodli pre cestu „prírodnú“ si vravia aj čarodejnice či čarodeji. Nie sú to teda žiadny „podivní ľudia“ s nevšednými schopnosťami, ale ľudia ako každý iný len s tým rozdielom, že svoje poznanie vyšších právd realizujú v prírode, ktorá je jedným z najdokonalejších prejavov Boha. Príroda ich učí, ponúka odpovede na mnoho otázok a poskytuje všetko, čo človek potrebuje. V skutočnosti je to jedna z najprirodzenejších ciest k rozvoju človeka.

Čarodejnice si čoskoro všimli, že niektoré myšlienky a poznatky sú natoľko univerzálne, že ich začali považovať za základné a ich zvládnutie nazvali umením. Toto čarodejnícke umenie prešlo dlhým vývojom a medzitým sa rozvetvilo na viacero smerov, z ktorých jeden je aj Wicca, ktorej je venovaná táto stránka. Wicca ponúka základné myšlienky a poznatky pre všetkých, ktorý sa chcú rozvíjať a učiť od prírody.
Každý, kto spozná umenie čarodejníc si rýchlo všimne, že rozprávky tak trocha klamú, a žiadne zlé babizne s nekalými úmyslami tu nenájde. Ľudia sa boja predovšetkým toho, čomu nerozumejú. Príroda je krásna, nie temná, mágia čarodejníc sa využíva prevažne na liečenie a sebazdokonalovanie a tajomné symboly nemajú za úlohu ubližovať, ale ukrývať tajomstvá pred nesprávnymi očami. Čarodejnice a čarodejníci milujú život, tanec i spev a uctievajú všemohúcu silu, ktorá nás stvorila. Boh ktorí nás stvoril a chce aby sme „existovali“ a žili, nemôže byť zlý.
 

Prečo wicca?

(alebo ako sa stať čarodejnicou)

 


Čarodejníctvo je opradené rôznymi legendami a neskutočnými príbehmi a možno to je dôvodom, prečo naň ľudia dnešnej doby pozerajú ako na niečo, čo patrí do minulosti. No v skutočnosti je wicca veľmi moderným pohľadom na svet, ktorý v sebe spája prvky, ako Ekológia, Harmónia, Rovné práva, Bratská a sesterská láska. Mnoho ľudí považuje návrat k "prírodnému" náboženstvu za krok vpred a nie vzad.
Ako sme už povedali, na to, aby sa človek stal čarodejom alebo čarodejnicou nestačí, aby sa tak len nazval. Musí to vyplývať z jeho života a skutkov, a preto je takmer nemožné, aby niekto praktizoval wiccu násilím. Veď čo majú ľudia z toho, že niekoho donútia dodržiavať určité doktríny (podľa nich tie najsprávnejšie) a pritom sa ten človek o danú vec vôbec nezaujíma a určite k nej neprinesie nič pozitívneho? Wicca je dobrovoľná a už pri vstupe (zasvätení) musí každý prehlásiť, že je to jeho slobodné rozhodnutie. Navyše, každý môže odísť, kedy chce.


Ďalším faktom je, že pre wiccu neexistuje takmer žiadna autoritárska hierarchia, ktorá by rozdeľovala ľudí do nejakých skupín. Jednak je to tým, že v kruhu čarodejníc je asi iba osem až pätnásť ľudí čo je pomerne malý počet, a za druhé - pravá wicca je demokratická, hoci niektoré tradície majú k tejto veci trocha iný prístup. To znamená, že všetci sú si seberovný, v postavách kňaza a kňažky sa striedajú všetci členovia, prípadne "tí starší", ktorí majú najviac skúseností. Okrem toho tu existuje aj možnosť tzv. samostatných čarodejníc.
Keď je človek rozhodnutý, že sa mu wicca páči a napĺňa jeho predstavy o ceste ktorou by chcel ísť (pozri Filozofia čarodejníctva), väčšinou si začne zháňať viac literatúry a zisťovať bližšie, ktorá tradícia je mu najbližšia. Dalo by sa povedať, že jedno náboženstvo proste nemôže vyhovovať každému a tak vzniklo mnoho tradícií, ktoré sú "o tom istom", len v niektorých drobnostiach sa odlišujú. (Napr.: niekde pracujú čarodejnice oblečené v bielych rúchach, niekde pracujú nahé - "odeté nebom"). Saská Wicca (Seax Wicca) je v tomto smere veľmi priateľská, lebo takmer všetko si človek môže zariadiť podľa svojich predstáv. Veď v podstate nezáleží na tom, či má kňaz rúcho biele alebo hnedé, no nie? (ovšem aj symbolika farieb môže byť zaujímavá)


No a potom sa treba rozhodnúť, či sa k niekomu pridať, alebo založiť vlastný kruh. (Alebo krajšie - vlastný sabat.) A cesta k wicci je zakončená.

Čo robí čarodejnicu čarodejnicou...

 

Každej čarodejnici je jasné, že vôbec nie je podstatné, aby každý v jej okolí vedel, že je čarodejnica. Nesnaží sa teda upútať na seba pozornosť a svoj život si prežíva po svojom, bez ohľadu na to, čo na to vravia iný ľudia. Každopádne, každý kto praktizuje wiccu sa dá spoznať, pokiaľ si dobre všímame jeho život. Čarodejnice je možné zastihnúť hlavne pri 3 činnostiach:

 • Slávenie veľkých či malých sabatov
 • Praktizovanie "umení", najčastejšie rôzne formy mágie (ale trebárs aj tarot či astrológia...)
 • Získavanie poznatkov o "všetkom" a hlavne veľký záujem o všetko živé, prírodné.

Ale je toho samozrejme viacej - a čo také čarodejnice najčastejšie robia? Tu je zopár príkladov, čo mnoho wiccanov robí každý deň:

 1. Uctievanie Pána a Pani
 2. Meditovanie
 3. Zdokonaľovanie sa v "umení" wicci. Rozvíjanie svojich poznatkov o všetkom, čo súvisí s wiccou.
 4. Zdokonaľovanie sa v poznaní "pravdy". Pravda je podstata Boha, musíme ju hľadať a spoznávať tak samých seba. Nikto nie je dokonalý a preto sa učíme až do smrti. Poznať čo najviac z pravdy je jedným z poslaní, ktoré máme v živote vykonať.
 5. Pestovanie kvetín a bylín
 6. Návšteva parkov, lesov a vlastne prírody celkove
 7. Objímanie stromov
 8. Dorozumievanie sa so zvieratami
 9. Zbieranie byliniek, písanie nových rituálov
 10. Tanec, hudba, spev - najlepšie v štýle "etno"
 11. Umenie - maľovanie, písanie veršov či dokonca programovanie na wiccanskú tématiku.
 12. Magické rituály

Trinásť cieľov čarodejky, podľa Scotta Cunninghama:

 1. Poznaj seba
 2. Poznaj svoje umenie (Wiccu)
 3. Uč sa
 4. Používaj vedomosti múdro
 5. Dosiahni rovnováhu
 6. Maj svoje slová usporiadané
 7. Maj svoje myšlienky usporiadané
 8. Oslavuj život
 9. Zlaď sa s cyklami Zeme
 10. Dýchaj a jedz správne
 11. Cvič telo
 12. Medituj
 13. Cti Bohyňu a Boha

Pojem Boha

                                                   

Hoci Wicca je známa ako kult zaoberajúci sa „aj“ mágiou, v prvom rade, ako v každom náboženstve tu ide o uctievanie Boha, sily ktorá stvorila všetko.
Wicca učí, že existuje len jediná sila, ktorá je pôvodcom všetkého, no táto je pre nás takmer nepochopiteľná. Na to, aby ľudia ľahšie prijali a pochopili Boha, dali mu nejakú podobu. Keďže vesmír je postavený na dualite (protiklady – krásne/špatné, rýchle/pomalé, mužské/ženské ), staroveký ľudia si Boha zosobnili v dvoch základných archetypiálnych bytostiach: v Bohu a Bohyni, (v Pánovi a Pani). Keď sledujeme históriu vidíme, že ľudia dávnych časov uctievali Rohatého boha (lovu) a Bohyňu úrody (plodnosti).
Wicca vychádza pri uctievaní Boha a Bohyne z ich spojitosťou s prírodou. Aj v prírode je (takmer) všetko rozdelené na dva rody, a preto aj Božstvá sa chápu podobne. Boh vyjadruje aspekty mužské, Bohyňa zase ženské. (* Nie všetky tradície wicca však vzývajú oboch. Mnohé feministické kulty majú bližšie ku kultom matky Zeme a sústreďujú sa na ženský princíp. No tradičná wicca uctieva rovnako Boha ako aj Bohyňu. Vzťah k Bohu je potom kompletnejší.)

Wiccania často oslavujú božstvá, aj v tých najjednoduchších formách, ako je napríklad pohľad na kvety či vychádzajúce slnko, a tieto sa často krát stávajú rituálom samým o sebe.
Samozrejme, existujú aj rituály čisto len pre oslavu božstiev

Vzhľadom na to, že v mnohých tradíciách si meno božstiev zvolíte sami (teda aké sa vám páči – bohom je jedno ako ich ľudia volajú, mená sú tu len pre nás, aby sme ich ľahšie pochopili), niektorý wiccania používajú známe mená zo starovekých náboženstiev, ako: Diana, Pan, Isis, Hermes, Hina, Tammuz, Hecate, Ishtar, Cerridwen, Thoth, Tara, Ariada, Artemis, Pele, Apollo, Kanaloa, Brigita, Hélios, Bran, Lugh, Héra, Cybele, Inanna, Maui, Ea, Athéna, Lono, Marduk, Cernunon, Hern atď.
K mnohým z nich sa navyše viaže podobná história, mýty i obrady, a tak pre mnohých napĺňajú ich predstavu Boha. V každom prípade, ide o náš vzťah k bohom a preto by sme si sami mali určiť mená, ktoré sú nám blízke a potom aj naše city k bohom môžu byť oveľa jasnejšie a pevnejšie.

Boh a Bohyňa sú si rovní. Nikto nie je viac, nikto nie je menej, oba prvky sú potrebné k harmónii. Čisto ženské hnutia wicci robia chybu že neberú v úvahu Boha, a je to tá istá chyba, ktorú robia všetky patriarchálne náboženstvá. Boh v sebe zahŕňa mužský aj ženský princíp a pokiaľ nie sú v jednote, nie je možné dosiahnuť rovnováhu.

Bohyňa


Bohyňa predstavuje ženskú časť Boha. Podľa wicci má tri aspekty:

 • matka
 • panna
 • starena,

čo symbolizuje aj fázy mesiaca.
Wicca ju uctieva hlavne ako darkyňu plodnosti, lásky a hojnosti. Prislúchajú jej symboli ako kotlík, čaša, kvetiny s piatimi okvetnými lístkami, zrkadlo, náhrdelník, lastúra, smaragd, perly, striebro... Bohyňa je spojovaná so zemou (neobrobené pole, ľadom pokrytá zem...), morom a Mesiacom, a patria k nej aj určité zvieratá. Napríklad králik, medveď, mačka, pes, hus, krava, delfín, lev, kôň... Tý sú zasvätený Bohyni.
Bohyňa sa zobrazuje ako lovkyňa bežiaca so svojimi psami, večná matka s dieťaťom, tá, ktorá splieta náš život a smrť; starena vychádzajúca do svitu ubúdajúceho mesiaca, ktorá vyhľadáva slabých a opustených.

Boh

                                                         


Boh sa vo wicci spája hlavne so Slnkom, pretože rovnako ako Boh je zdrojom a tvorcom, aj Slnko dáva Zemi potrebnú energiu, bez ktorej by život nebol možný. Ročný cyklus, s ktorým sa spája rast, dospievanie a zber úrody, sa tiež týka Slnka.
Taktiež je ochrancom divokej zveri, preto je často krát zobrazený s rohmi. V dávnych dobách, keď na lov zveri predstavoval ich spôsob života, bol lov činnosťou, o ktorej sa verilo, že ju vedie Boh. Lovci boli muži.
K Bohu sa viažu lesy, ľudskou rukou nedotknuté, veľké horúce púšte, i vysoké hory. Hviezdy sa tiež občas považujú za jeho doménu.
Boh predstavuje dokonale zrelú úrodu, hroznové víno či jablká. Boh je taktiež zdrojom našej sexuálnej energie.
Symboly, ktoré sú mu často pripisované, ale sa nimi uctieva, zahŕňajú meč, rohy, oštep, sviečku, zlato, mosadz, diamant, šíp, palica, trojzubec, nôž a iné. Medzi zvieratá zasvätené Bohu patrí býk, pes, had, ryba, jeleň, drak, vlk, kanec, orol, sokol, žralok, jašterice a iné.

Pozdrav čarodejníc

 

"Nech sú požehnané tvoje nohy, ktoré ťa sem priviedli.
Nech sú požehnané tvoje kolená, ktoré si kľaknú pri posvätnom oltári.
Nech je požehnané tvoje lono, bez ktorého by sme neboli.
Nech sú požehnané tvoje prsia, vztýčené ku kráse a sile.
Nech sú požehnané tvoje pery, ktoré vyslovia posvätné mená."

 

V skutočnom živote sa však používa skrátená verzia:
"Buď požehnaná/ý"
alebo asi najčastejší pozdrav
"Šťastné stretnutie"

 

Plné znenie je: "(Nech sa) šťastne stretneme, šťastne rozlúčime a šťastne opäť zídeme."
Všetky pozdravy sú doprevádzané objatím a bozkom.

Osem sabatov pre čarodejnice

                                                             


  Úvod

Pravidelné stretnutia čarodejníc sa volajú sabaty. Vtedy sa stretávajú čarodejnice z rôznych končím, aby spoločne oslavovali a vzdávali úctu Pánovi a Pani. Počas týchto dní sa čarodejnice nevenujú mágii ani nejakej väčšej práci a sústreďujú sa na skôr duchovné hodnoty a to hlavne láskou, tancom a spevom. Sabaty sa väčšinou konajú pod "holou oblohou" v lesoch, kde sa čarodejnice cítia byť skutočne doma.

Sabaty sa delia na dva druhy - buď ide hlavne o oslavu Pani, ku ktorej sa vzťahuje (cca 28 dňoví) mesačný cyklus, alebo ide o vzdanie úcty Pánovi a Pani všeobecne, ktorý sa viaže k cyklom slnečným (resp. ročným). Sabaty venované pani sa odohrávajú raz do lunárneho mesiaca, a ľahko si je ich pamätať - konajú sa totiž počas každého splnu. Je ich 13 a sú úzko spojené s emočnými cyklami človeka (teda zvlášť u žien). Už dávno si totižto ľudia všimli, že určité ženské cykly sa až príliš podobajú na cykly mesačné.
Tieto sabaty sa volajú aj esbaty, no my sa nimi teraz nebudeme zaobera

  8 veľkých dníĎalších sabatov je v roku osem. Tieto staré pohanské sviatky sú akési kľúčové body, ktorými prechádza príroda počas ročného cyklu, pričom tento cyklus odráža mnohé veci, ktoré sa dejú s človekom a jeho dušou. Alegoricky sú tieto veľké dni prerozprávané už v najstarších legendách sveta, kde vystupuje matka vesmíru, Bohyňa, ktorá porodí slnečného Boha. Tento syn a neskôr stane jej milencom, predá jej svoju slnečnú energiu, zostarne a umrie. Počas zimného slnovratu sa opäť narodí a tak to ide stále dookola... Je to vlastne akýsi obraz toho, ako všetko vzniká, existuje zaniká a opäť sa rodí.
Tu je vpísaná poézia wicci, vyjadrená značnou symbolikou, ale odhaľujúca veľké pravdy. Napojiť sa na tieto prírodné cykly znamená stať sa súčasťou prírody, využiť jej regeneračný potenciál, v mnohých smeroch sa poučiť a prežiť pocit, že človek je súčasťou čohosi oveľa väčšieho.

Rok je vo wiccanskom ponímaní rozdelený na dve obdobia - letné, kedy prevláda Pán a zimné, kedy vládne Pani. Samozrejme, oboch si uctíme počas celého roka, ale ide opäť o určité rozloženie síl. Slnko je zdrojom energie a života, je teda mužským "dávajúcim" princípom a v zime prevláda skôr ženský - "prijímací." V zime príroda "spí" a nedáva nám toľko, ako v teplých mesiacoch. Je to len určité znázornenie, podobne ako asi najznámejší čínsky symbol Jing-Jang.

Medzi týchto osem kľúčových dní patrí:
Samhain (31október) - Samhain
Mabon (19-22 september) - Jeseň
Lughnasadh (1 august) - Lughnasadh
Summer solstice (19-22 jún) - Letný slnovrat
Beltane (1 máj) - Beltain
Ostara (19-22 marec) - Jarná rovnodennosť
Imbolic (1 február) - Imbolc
Jule (19-22 december) - Zimný slnovrat

Najstaršie sú zrejme Imbolc, Beltain, Lughnasadh a Samhain, ktoré sa pravdepodobne spájali s poľnohospodárstvom a cyklami rodenia zveri. Tieto boli pre ľudí v starých dobách veľmi dôležité, pretože od poznania prírodných zákonitostí záviselo ich prežitie. Zvyšné štyri sa začali oslavovať neskôr a viažu sa prevažne k astronómii.

Tieto dni sú plné ľudových pranostík a rôznych rituálov, ktoré sa bežne konajú dodnes, hoci jemne časom zdegenerované. Napríklad zo Samhainu sa stal sviatok "všetkých svätých" a "dušičky", čo je vlastne len kresťanskou verziou dňa, kedy si ľudia pripomínajú mŕtvych. V Amerike je to ešte podivuhodnejšie - veľký deň sa zmenil na Halloween (a vojnu o cukríky J), ktorý má už len veľmi málo spoločného so starým náboženstvom.

Pre čarodejnice sú však tieto veľké dni dôležité, pretože pomocou nich sa spájajú s prírodou. (Na rozdiel od mnohých iných vyznaní - vo Wicci nie sú žiadne sviatky "povinné", ide len o to, využiť možnosti, ktoré sa v tieto dni ponúkajú. Keďže wiccania berú svoje sviatky ako oslavu, vzdanie úcty, zábavu a možnosť cítiť žijúcu prírodu, drvivá väčšina si ich rozhodne nenechá újsť za žiadnu cenu...)

Wicca a sexualita

 

Sexualita je pre väčšinu vierovyznaní tabu, o ktorom je lepšie sa nevyjadrovať, alebo sa onej hovorí len v kontexte s nejakými príkazmi a mravnými zákonmi. Wicca je ohľadne sexuality veľmi otvorená a netají sa názorom, že sexualita je prirodzená súčasť človeka a niet sa začo hanbiť.
Mnohí ľudia zostávajú prekvapený už len pri pomyslení na to, že mnoho čarodejníc pracuje nahých, a že nahota sa bežne využíva pri rôznych rituáloch. Nahota ovšem nie je žiadnym prikázaním, ale skôr dobrovoľnou záležitosťou. Napríklad pri „zasväcovacom“ rituály ide o akýsi dôkaz oddanosti, pri ktorom dotyčná osoba ponúka bohom samého seba bez príkras, a taktiež ako prejav dôvery ktorý ukazuje, že nemáme pred nimi žiadne tajnosti.
Wiccanské manželstvo je ďalšia oblasť, s ktorou súvisí sexualita. Wicca totižto (na rozdiel od Kresťanstva) uznáva aj rozvod (rozväzovanie rúk) v prípade, že „láska už netrvá“. Občas sa stane, že dvaja ľudia môžu spolu vychádzať, ale ako manželia „si nesedia“, nerozumejú. Je pochopiteľné, že v tomto prípade by bolo nezmyselné podporovať naďalej takýto vzťah, ktorý by mohol priniesť viac škody ako úžitku. I keď Wiccanské manželstvá sú čisto heterosexuálne, Wicca netrpí taktiež žiadnou zaujatosťou voči sexuálnej orientácii a pod., Dokonca existuje mnoho smerov (zvlášť rôzne feministické), ktoré sú zamerané len na jedno pohlavie. (To je taktiež dôsledok poslednej doby, ktorá sa nesie v znamení patriarchálnych náboženstiev. Mnoho žien sa cíti tak trochu „odsunutých nabok“ a tak ako protipól vznikajú čisto ženské spoločenstvá. Veľa zohráva aj fakt, že pre Wiccu je Zem živá a prisudzuje sa jej ženský rod – Veľká matka atď.)
Poslednou zaujímavou myšlienkou je využívanie sexuálnej energie pri rituáloch (sexuálna mágia – tu sa sexualita využíva na získanie sily) a pri tzv. „Veľkom rituály“. No tieto sa začiatočníkom neodporúčajú a aj iný ich v praxi nevyužívajú tak často. Každopádne opäť ide o dobrovoľnú záležitosť, s mnohými alternatívami.

Aj wiccania sú len ľudia

 

Obyčajní ľudia

Aj wiccania sú len obyčajní ľudia, oboch pohlaví, všetkých možných rás i zameraní. Nič z toho nie je dôležité. Všeobecne trebárs panuje názor, že čarodejnice sú len ženy; a to bude zrejme tým, že slovo čarodej znie tak trochu silno a slovo mág už tiahne k inému oboru. (Wicca totižto nie je (len) o mágii. Je to rozhodne neoddeliteľná súčasť tohto náboženstva, ale až na druhom mieste.) Wicca je však rovnako otvorená pre mužov aj ženy. Aj preto tu častejšie používame výrazy ako Wiccan, než čarodejka či čarodej.

 

Deti

Wiccania sú taktiež všetkých vekových kategórií, hoci deti je samozrejme trochu problematické zaradiť, pretože sa ešte nemôže v tomto smere slobodne rozhodnúť. Často krát sú členmi celé rodiny aj s deťmi. Pre deti je to samozrejme zaujímavé, pretože čarodejnice ako pojem majú veľmi blízko rozprávkam a keďže wicca je skôr náboženstvom citovým než logickým, majú k nemu zvyčajne veľmi kladný vzťah. (Aj ženy priťahuje wicca zrejme viacej preto, že skôr ide o náboženstvo citové a taktiež preto, že úloha ženy je tu rovnocenná, vo feministických verziách dokonca dôležitejšia než mužská).

Pre deti je určite zaujímavý aj fakt, že pre wiccu sú často krát súčasťou rituálov rôzne hry a „scénky“, na ktorých sa môžu podieľať. Či už ide o hudbu, tanec či spoločenské hry. (napr. šepot čarodejníc...)

 

Iné viery

Wicca, ktorá je tu predkladaná je trochu zidealizovaná a nie kompletná. Je veľmi pravdepodobné, že sa vám podarí stretnúť ľudí, ktorý budú na tom so znalosťami tohto náboženstva ďaleko lepšie a radi vám pomôžu, ale aj ľudí, ktorí o wicci vedia ešte menej než vy, ale napriek tomu vás budú kritizovať a tvrdiť, že len oni rozumejú skutočnej wicci. V takom prípade nedajte na ich reči – pre Bohov nie je dôležité, koľko rituálov ovládate z pamäti, ani to, či vás zasväcovala vysoká kňažka alebo vy sami. Ako Lao`c napísal – ten kto veľa rozpráva nič nevie a ten ktorý vie, radšej mlčí. Takže ak vás niekto začne obracať na „pravú vieru“ vedzte, že vie toho ešte menej, než vy.

Taktiež sa môžete stretnúť s ľuďmi, ktorých viera je iná a ktorí budú zhrození už len pri pomyslení, kým ste a čím sa zaoberáte. V tomto prípade je lepšie mlčať a nechať dotyčnú osobu, nech sa „realizuje“ a proste ju nepočúvať. Ak je niekto tak dogmaticky závislí na svojom náboženstve, že nevie pochopiť, že existujú aj iné duchovné smery, asi ide o slepého veriaceho či nejakého fanatika a s tými je lepšie sa nehádať. V tomto je aj rozdiel medzi wiccou a mnohými inými náboženstvami – wiccania nechodia od dverí k dverám a nehľadajú nových veriacich. Koho wicca zaujíma, ten si svoju cestu nájde. Ako Millman píše – keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde...

 

Rôzne wicca-tradície

                                                     


Na svete nemôže existovať jediné náboženstvo, ktoré by vyhovovalo každému. Podobne je to aj s Wiccou – existujú určité všeobecné pravidlá, ale mnoho smerov, ako k Wicci pristupovať. Existuje celá rada tradícií, rozšírená po celom svete. Niektoré čerpajú zdroje z keltskej tradície, slovanských kultov, šamanizmu či východných náboženstviev. Každopádne, stojí za zmienku aspoň vedieť o ich existencii.

 

Tu je malý prehľad tých najznámejších:

Alexandrijská Wicca – vznikla počas šesdesiatych rokov a jej zakladateľom je Alex Sanders, ktorý sa označil za „kráľa čarodejníc“. Ich rituály vraj vychádzajú z gardneriánskych, ale sú pozmenené židovsko-kresťanskými prvkami. Súčasťou obradov je nahota i sexuálny styk.

Americká keltská Wicca (Americká rád bratstva kultu Wicca) – Založená Jessikou Bellovou (Lady Sheeba). Rituály sú podobné ako gardnerovské, ale sabaty pracujú oblečené. Taktiež dávajú prednosť párom, najlepšie manželským. Využívajú aj ceremoniálnu mágiu.

Anglická (British) – Variácia vychádzajúca z keltskej a gardneriánskej tradície. Majú silnú štruktúru (hierarchiu) a majú tri stupne zasvätenia.

Caledonii – známy tiež ako tradícia Hecatine a týka sa hlavne škótskych zvykov. Taktiež poriadajú svojské škótske festivaly.

Ceremoniálne čarodejníctvo (Ceremonial Witchcraft) – sú zameraný hlavne na mágiu (hlavne cremoniálnu) a často krát využívajú aj egyptskú či kabalistickú.

Deboranské čarodejníctvo – Ide o jednu z elektrických tradícií, založenú Claudiou Haldaneovou. Väčšinu rituálov prevádzajú nahý, pracujú s vyrovnaným postojom k Bohu a Bohyni, a ich cieľom je rekonštrukcia čarodejníckeho kultu, aký by bol, , keby nedošlo k obdobiu pálenia čarodejníc. Sabaty majú otvorené pre hostí a jednoduchú hierarchiu. (učni, čarodejnice, „tí čo podstúpili prísahu“, starší) Vedúci sabatu sa volajú Robin a Marion, ďalší sú Panna a Zelený muž.

Dianická Wicca – Založila ju Ann Forfreedomová a prvý krát na ňu poukázala Margaret Murray v roku 1921, s článkom „Kult čarodejníc v západnej Európe. Členovia sú viazaný hlavne k Bohyni, za čo si vyslúžili titul prvej feministickej wicci. Napriek tomu sú jej členmi aj muži aj ženy a tvrdia, že nie sú „lezbicky ani separatisticky orientovanou skupinou“. Trvajú na to, že vodcom by mala byť žena a že kňažka musí byť prítomná pri rituáloch kruhu. Pracujú nahý aj oblečený.(Goddess Rising, Cordova street 2441, Oakland, CA 94002)

Elektrická Wicca – Členovia sa nedržia nejakých konkrétnych zásad alebo hlavných tradícií. Učia sa zo všetkých prístupných zdrojov a používajú to, čo sa im zdá najvhodnejšie. Je to veľmi slobodná Wicca.

Gardneriánska Wicca – Založil ju známy Gerald Gardner v Anglicku, v 50-tych rokoch. Gerald Gardner bol jeden z prvých, ktorý oživili staré náboženstvo, pričom využil rôzne zdroje. Jeho tradícia kladie väčší dôraz na Bohyňu, ktorá tu má vyššie postavenie ako Boh. Má systém postupného dosahovania hodností, a neuznáva sebazasväcovanie. Členovia pracujú nahý a je snaha, aby v kruhu bol rovnaký počet mužov i žien. Je to jedna z najrozšírenejších tradícií. (Občas je nesprávne chápaná ako „pravá wicca“)

Keltská Wicca – Tu ide o zmiešanie keltsko-druidského panteonu s časťou gardneriánskych rituálov, pričom kladú dôraz na živly, prírodu a Starších. Majú mnoho vedomostí o liečivých a magických účinkoch rastlín, kameňov, kvetov, stromov, duchov živlov, gnómov a víl.

Kruh Wicca – Založili ho v roku 1974 Selena Foxová a Jim Alan. Kruh riadi medzinárodnú výmennú a kontaktnú službu pre Wiccanov, pohanov, šamanov, druidov a pod. Taktiež vydávajú vlastný časopis. Sponzorujú rôzne semináre a koncerty po celej zemi. Kruh Wicca je však viacej spojený so šamanizmom, než s ktorýmkoľvek iným duchovným smerom.
(Adresa: Circle, P.O.BOX 219, Mt.Horeb, WI 53572)

Pecti-Wicca – Škódska tradícia samostatných čarodejníc. Jej vodcom je Aidan Breacem. Táto tradícia je zameraná na solárne a lunárne cykli vo vzťahu k rovnováhe Boha a Bohyne. Veľmi populárne je tu veštenie a meditácia.

Seax-Wicca (Saská Wicca) – Založil ju Raymond Buckland, v roku 1973. Má saský základ, ale nie je pokračovaním žiadneho pôvodného saského náboženstva. Táto tradícia vyniká hlavne veľkou demokraciou, rovnosťou Boha a Bohyne a dobrovoľnou nahotou. Rituály sú otvorené aj verejnosti, okrem toho uznávajú aj sebazasvätenie. Je to jedna z najslobodnejších tradícií, ktorú si každý môže do značnej miere prispôsobiť svojim požiadavkám.


Slovník pojmov

 

Amulet – magicky naplnený prírodný predmet, ktorý má určité magické poslanie, spravidla ochranné. Je to v podstate neumelý talizman . (Obvykle labka, pierko, nožička...)

Athame – wiccanský rituálny nôž; najčastejšie používaný nástroj. Má obojstranné ostrie a tmavú rukoväť. Využíva sa v rituáloch na zameranie osobnej sily .

Bábika z obilia – figúrka, zvyčajne v tvare ľudského tela, ktorá sa vyrába zo spletených pšeničných (či iných) klasov (nevyrába sa z kukurice). V starých rituáloch predstavovala plodnosť Zeme a Bohyne, vo wicci sa stále používa.

Beltane – (Beltain) pohanský sviatok, ktorý sa oslavuje v noci z 30. apríla na 1.máj, resp. v jeden z týchto dní. Oslavuje sa tu spojenie a sobáš Boha a Bohyne, oslavuje sa jednota.

Bolline – (Booline) nôž s bielou rukoväťou, používaný pri magických rituáloch, ale zvlášť pri práci s bylinkami a rastlinami.

Božská sila – Neprejavená čistá energia, ktorá existuje v Bohyni a Bohu, životná sila, absolútny zdroj všetkých vecí.

Čarodejka – vykonávateľka predkresťanskej ľudovej mágie, zvlášť typ ktorý sa vzťahuje k liečeniu, bylinkárstvu, studniam, riekam a kameňom. Tá, ktorá praktikuje čarodejníctvo . Neskôr toto označenie upadlo zvlášť kvôli náboženským reformám v stredoveku. Napriek zosmiešnenému významu v prítomnosti sa wiccani takto často krát označujú.

Čarodejníctvo – Umenie byť čarodejkou. Mágia využívajúca osobnú silu v spojená s energiami kameňov, bylín a iných prírodných predmetov. Čarodejníctvo nie je náboženstvo.

Dni sily – viz Sabaty

Duchovia kameňov – Energia prvkov prítomných v štyroch svetových stranách magického kruhu , zosobnený (personifikovaný) ako „Duchovia kameňov“. Sú spojený s  prvkami .

Esbat – wiccanský rituál vykonávaný pravidelne, obvykle pri splne.

Hranica – oheň zapálený pre magické účely, zvyčajne vonku. Hranice sú tradičné pri Belatine, Letnom a Zimnom slnovrate.

Imbolc – (Imbolic) pohanský sviatok, ktorý sa slávi 1-2 februára, a je známi aj ako Hromnice, Oimelc či Brigitin deň. V tento deň sa oslavujú prvé záchvevy letnej časti roka, zima stráca na sile.

Jasnovidectvo – dívanie sa na alebo do predmetu (karty, kryštálová guľa, plameň sviečky...) , aby sa ukludnila vedomá myseľ a skontaktovala sa psychycká myseľ . Jasnovidcovi to umožňuje dozvedieť sa o veciach a možných udalostiach minulých, prítomných i budúcich; To sa deje pomocou iných, než bežne využívaných zmyslov. Ide o formu veštenia .

Kadidelnica – žiaruvzdorná nádoba, v ktorej tlie kadidlo. Symbolizuje prvok vzduchu.

Kahuna – vyznávač starého havajského filozoficko-vedecko-magického systému.

Kamenný kruh – viz magický kruh .

Kniha tieňov – wiccanská kniha rituálov, kúziel a magických praktík. Kedysi bola jedna kniha pre celý sabat, ktorá sa ručne prepisovala. Dnes si svoju knihu tieňov píše každý wiccan sám. Neexistuje jediná pravá kniha tieňov – každá je významná pre svojho používateľa.

Kúzlo – Magický rituál , obyčajne náboženského charakteru, často krát doprevádzaný hovoreným slovom..

Labrys – dvojsečná sekera, ktorá na starej Kréte symbolizovala Bohyňu.

Letný slnovrat – vrchol leta, obvykle 21.júna, jeden z pohanských sviatkov. Noc vhodná na mágiu. Slnko je symbolicky na vrchole svojej sily a teda aj Boh. Ide o najdlhší deň v roku.

Lughnasadh – pohanský sviatok, ktorý sa slávi 1.augusta, označujúc prvý zber, kedy sa zbierajú prvé plody Zeme a uskladňujú na zimu. Dni sa krátia, sila Boha slabne.

Mabon – 21. september, jesenná rovnodennosť. Oslava druhého zberu plodov. Príroda sa pripravuje na zimu.

Magický kruh – guľa vytvorená osobnou silou, kde sa konajú wiccanské rituály. Tento výraz sa vzťahuje ku kruhu, ktorý vyznačuje miesta, kde guľa prechádza zemou, pretože siaha pod ňu aj na ňu. Vytvára sa pomocou predstavivosti mágie .

Mágia – Pohyb prírodných energií, tak aby sa dosiahlo žiadanej zmeny. Energia existuje vo všetkých veciach, a mágia je proces prebúdzania alebo upevňovania tejto energie, dávajúc jej účel a jej uvoľňovanie.

Meditácia – premietanie, uvažovanie, obracanie sa do seba alebo k Božstvu či prírode. Ticho v mysli.

Megalit – obrovský kamenný pomník, alebo stavba. Napr. Stonehenge.

Menhir – vztýčený kameň, vyzdvihnutý pravdepodobne k náboženským, duchovným alebo magickým účelom.

Mocní – bytosti, božstvá alebo osoby vzývané pri wiccanských rituáloch, aby sa dívali alebo strážili rituál. Predpokladá sa, že sú to buď duchovne vyvinuté bytosti (kedysi ľudia), alebo duchovné bytosti stvorené, aby chránili Zem a dozerali na svetové strany. Občas sa spájajú s  prvkami .

Naplniť – pridať predmetu osobnú silu ; akt mágie

Novopohan – doslova nový pohan. Člen, stúpenec, alebo vyznavač jedného z novoutvorených pohanských náboženstiev. Všetci stúpenci wicci sú pohania, ale nie všetci pohania sú wiccanmi.

Osobná sila – energia, ktorá udržuje naše telá. Pochádza od Bohyne a Boha (doslova od „absolútneho Boha“) Silu vstrebávame z jedla, vody, mesiaca, a iných prírodných vecí, pri strese, cvičení, sexe a pod. ju zasa uvoľňujeme. Mágia je často pohybom osobnej sily za špecifickým cieľom.

Ostara – deň jarnej rovnodennosti, okolo 21.marca. Označuje začiatok astronomickej jari. Je sviatkom ohňa a plodnosti, oslavuje sa návrat slnka, Boha a úrodnosti Zeme.

Pentagram – rituálny predmet, na ktorom je nakreslená, namaľovaná či vyrytá päťcípa hviezda. Symbol ochrany.

Pohan – z latinského paganus, obyvateľ z vidieka. Dnes sa používa ako obecný termín pre stúpencov wicci, či iných šamanistických a polyteistických náboženstiev. Trochu iný význam má v rámci kresťanstva.

Polarita – koncepcia rovnocenných, opačných energií. Typickým príkladom je jing-jang. Iné príklady: deň/noc, mesiac/slnko, tma/svetlo... Vesmírna rovnováha.

Prastarí – termín wicci, používaný k označeniu všetkých aspektov Bohyne a Boha. Občas sa používa aj ako iný názov pre mocných .

Prostý sviatok – rituálny pokrm, zdieľaný s Bohyňou a Bohom.

Prvky – Zem, Vzduch, Oheň, Voda. Tieto štyri látky sú základným stavebným kameňom vesmíru. Všetko čo existuje obsahuje jednu alebo viacero týchto látok. Boli vytvorené z prvotnej látky (Akáša)

Predstavivosť – proces formovania duševných obrazov. Magická predstavivosť sa skladá z vytvárania obrazov žiadaných cieľov behom rituálu . Používa sa taktiež k smerovaniu osobnej sily a prírodných energií behom mágie , a to z rôznych dôvodov, vrátane naplnenia a vytvárania magického kruhu . Je to funkcia vedomej mysli.

Prijímacia ruka – ľavá ruka u praváka, a pravá ruka u ľaváka. Ruka, ktorou prúdi energia do tela.

Psychická myseľ – nevedomá myseľ, v ktorej prijímame duševné impulzy. Psychická myseľ pracuje, keď spíme, snívame či meditujeme. Je naším priamim spojením s Bohyňou a Bohom a s väčším, nefyzickým svetom okolo nás. Pri veštení používame vedomú myseľ na kontakt s psychickou mysľou.

Reinkarnácia – doktrína o znovuzrodení. Proces opakovaných vtelení do ľudskej podoby, aby mohol prebehnúť vývoj bezpohlavnej a nestarnúcej duše.

Rituál – Ceremónia. Špecifická forma pohybu, manipulácie s predmetmi alebo vnútorný proces, ktorý slúži k vytvoreniu žiadaného účinku. V náboženstve smeruje rituál k spojeniu sa s Božským. V  mágii navodzuje určitý stav vedomia, ktorý dovolí kúzelníkovy vysielať energiu k žiadanému cieľu. Kúzlo je magický rituál.

Runy – schematické obrázky, z ktorých mnohé sú pozostatkami starých abecedných systémov. Alebo ide o malé piktogramy. Sú využívané v  mágii a pri veštení . Vo wicci sa používa aj runové písmo.

Sabat – slovo o dovch významoch. Buď ide o skupinu vyznavačov čarodejníctva (Wicci), alebo o iné slovo, označujúce wiccanský sviatok.

Sahmhain – Wiccanský (pohanský) sviatok, ktorý sa oslavuje 31. októbra/1.novembra. Je známi aj ako „všetkých svätých“, Halloween, sviatok mŕtvych a pod. Je to symbolická smrť Boha Slnka a jeho odchod.

Sila Zeme – Tá energia, ktorá existuje v kameňoch, bylinách, plameňoch, vetre a iných prírodných veciach. Ide o prejavenú Božskú energiu , ktorú je možné využiť v  mágii .

Šaman – muž alebo žena, ktorý majú znalosť o iných dimenziách, zvyčajne pomocou zmeneného stavu vedomia.

Šamanizmus – prax šamanov, rituálneho, magického či náboženského charakteru.

Talizman – predmet, ktorý je rituálne naplnený silou priťahovať, alebo odpudzovať od svojho nositeľa určitú silu alebo energiu. viz amulet .

Tradícia (wiccanská) – organizovaná, štruktúrovaná konkrétna podskupina Wicci, často s jedinečnými rituálnymi úkonmi. Môžu mať vlastnú knihu tieňov a môžu či nemusia uznávať členov iných tradícií.

Trilit – kamenný oblúk, vytvorený z dvoch kamenných dosiek, na ktoré je umiestnená tretia. (napr. v stonehenge)

Umenie Wicca . Umenie čarodejníctva. Ľudová mágia.

Vedomá myseľ – Analytická, materiálne založená, racionálna polovica nášho vedomia. Myseľ ktorá počíta, či teoretizuje...

Veštenie – magický akt objavovania neznámeho interpretáciou náhodilých vzorcov alebo symbolou cez pomôcky, ako sú mraky, tarotové karty, dym a pod. Veštenie kontaktuje psychickú myseľ tým, že obíde alebo uspí myseľ vedomú pri rituály, a tým že manipuluje alebo sleduje tieto pomôcky.

Vysielacia ruka – ruka, ktorú normálne používame k manuálnej činnosti. (Zvyčajne je to pravá ruka). Je symbolicky považovaná za miesto, odkiaľ sa osobná sila vysiela von z tela. Pokiaľ je niekto schopný písať oboma rukami, môže si vybrať, ktorá to bude.

Vyvolávanie – volanie duchov alebo iných nefyzických bytostí, či už k fyzickému zjaveniu alebo neviditeľnej prítomnosti.

Vzývanie – žiadosť alebo prosba k vyššej moci, ako sú Bohyňa a Boh. Modlitba. Je to vlastne metóda nastolenia vedomej väzby k tým aspektom Bohyne a Boha, ktoré sídlia v nás. V podstate ich potom zdanlivo necháme zjaviť sa alebo dať o sebe vedieť tým, že si ich uvedomujeme.

Wicca – súčastné pohanské náboženstvo s duchovnými koreňmi v  šamanizme a najrannejších vyjadreniach úcty k prírode. Medzi hlavné témy sem patrí úcta k Bohyni a Bohu, reinkarnácia , rituálne sledovanie mesačných fáz, astronomických a poľnohospodárskych javov, kruhovité chrámy (vytvorené osobnou silou) a pod.

Yule – pohanský sviatok, ktorí sa slávi okolo 21. decembra. Zimný slnovrat. Označuje znovuzrodenie Boha Slnka z Bohyne Zeme.

Zasnúbenie – Wiccanské, pohanské alebo cigánske svatby.

Zasvätenie – proces, kedy je jedinec uvedený do skupiny. Symbolické prijatie nového života, alebo ukončenie toho starého.

Zimný slnovrat – viz. Yule

Vybavenie

Nástroje používané vo Wicci

 


Ako mnoho iných vierovyznaní, tak aj wicca používa rôzne nástroje pre prácu, či už duchovného, alebo fyzického charakteru. Rôzne tradície používajú rôzne nástroje, ale v podstate záleží len na vás, ktoré budete používať. Taktiež niektoré nástroje dokážu zastúpiť iné, takže nie je nutné zháňať si všetky. Gardneriánska tradícia používa osem nástrojov, medzi iným athame, meč, palička, bič, povrazy, boolean (nôž s bielou rukoväťou) a pentagram. V saskej tradícii je nástrojov menej: seax (nôž), meč a kopia.
Všetky nástroje, ešte predtým než sa budú používať, by mali byť vysvätené – musia sa očistiť. Potom sú osobne nabíjané.

Nôž – athame

Athame je základným nástrojom, ktorý má každý wiccan. Nazýva sa athame (tiež aj yag-dirk alebo seax) a používa sa prevažne na zameriavanie sily. Tento nôž má spravidla obojstrannú čepeľ, hoci niektoré tradície (Frostový), používajú mosadzný nôž s jednostranným ostrím. Taktiež je doň často krát niečo vyryté, ako meno majiteľa a pod.
Najvhodnejším materiálom na výrobu je oceľ alebo železo, rozmer by mal vyhovovať každému zvlášť. Najvhodnejšie je vyrobiť si vlastný nôž, než kúpiť nejaký hotový, pretože pri jeho výrobe môžete doň vložiť oveľa viac zo seba.
V niektorých tradíciách je možné používať nôž len v kruhu pri rituálnom použití (Gardneriáni), ale iné ho doporučujú používať čo najčastejšie (škótska tradícia), pretože čím viacej sa používa, tým viacej magickej sily sa ním dá použiť.

Meč

Meč je jeden z tých predmetov, ktoré nie sú vyslovene potrebné. Väčšinou sa nachádza len jeden v rámci celého sabatu a používa sa hlavne na vyznačovanie kruhu. Používa ho kňažka alebo kňaz, ktorý kruh kreslia.
Opäť je vhodné, aby na meči bolo urobených čo najviac zmien, aby bol meč čo najjedinečnejší.

Metla

Tento nástroj je zasvätený Bohyni i Bohu. Nepoužíva sa sice tak často, ale využíva sa trebárs pri tvorení kruhu (symbolické čistenie), ale i pri rituáloch, zvlášť čo sa jari týka, v časoch „veľkého upratovania“. Čistenie má hlavne akýsi „magický“ význam a metla sa v podstate zemi ani nemusí dotknúť.
Výroba vlastnej metly je pomerne jednoduchá, trebárs pomocou starého návodu – z popola, brezových vetvičiek, viazania z vŕby. Popol ochraňuje, breza očisťuje a vŕba je zasvätená Bohyni.

Palička

Palička je jedným zo základných magických nástrojov. Je to nástroj vzývania. Občas sa používa aj na nasmerovanie energie (napr. privolávanie mesiaca), kreslenie magických symbolov alebo kruhu na zem, či k ukázaniu nebezpečenstva. Palička predstavuje prvok vzduchu.
Na výrobu sa používajú tradičné druhy dreva, ako vŕba, dub, jabloň, broskyňa, lieskový orech, čerešňa a pod. Stačí odseknúť kus dlhý asi ako jedna dĺžka od lakťa k ukazováku, ale nie je to pravidlom. V podstate je možné použiť akýkoľvek rovný (či krivý) prút.
Prútik sa dá nahradiť pomocou athame.

Kadidelnica

V podstate ide o misku na kadidlo. Dym z tohoto kadidla má hlavne očistný význam. Kadidelnicou môže byť nejaká malá miska, lastúra či šálka, z polovice naplnená pieskom či soľou. Namiesto kadidelnice sa však dá použiť vonná tyčinka.

Kotlík

Jedena z najznámejších čarodejníckych pomôcok. Je to starobylá nádoba na výrobu magických nápojov a varenie, miesto kde sa odohrávajú „magické premeny“.
Kotlík je často krát stredobodom rituálu. Pri jarných obradoch sa doň dáva voda s kvetinami, v zime sa v ňom môže páliť oheň...
Najvhodnejší je kovový trojnohý kotlík, primeraných rozmerov. Niektoré čarodejnice ich majú hneď niekoľko. Za pozornosť stojí aj zmienka, že ústie kotlíka (jeho hrdlo) by malo byť užšie, než jeho vnútro.

Nôž s bielou rukoväťou

Nôž známi ako bolline (booline) je nôž zameraný na praktickú činnosť. Jeho pomocou režeme prútiky, bylinky v záhrade, vyrývame symboly do sviečok a podobne. Aby sa líšil od athame, má bielu rukoväť a zväčša len jednostranné ostrie.

Čaša

Čaša je akoby malý kotlík. Symbolizuje Bohyňu a plodnosť. Najčastejšie obshuje rituálny nápoj (víno, vodu...) ktorý sa pije pri obrade. Čaša býva zhotovená z takmer akéhokoľvek materiálu: striebra, mosadze, zlata, alabastru, kryštálu i iných.

Pentagram

Pentagram je obvykle plochý kúsok mosadze, zlata či striebra (ale i vosku, dreva či hliny), na ktorom sú vyryté magické symboly. Nevyhnutnou súčasťou je päťcípa hviezda. Jeho využitie je hlavne v podobe nástroja ochrany a predstavuje prvok zem. Niekedy sa používa na vzývanie Bohyne a Boha.

Zvonček

Zvonček je veľmi starý nástroj, ktorým sa sleduje uvoľňovanie určitých „vibrácií“, v závislosti na obsahu, tóne a materiály. Zvonček je ženský symbol a často krát sa používa k vzývaniu Bohyne. Odvracia zlých duchov, kliatby a chráni pred búrkou. Prebúdza dobrú energiu. Pokiaľ je položený niekde v byte, alebo zavesený pri okne (zvonkohra...), bude chrániť domov. Zvonkov môže byť niekoľko typov, záleží len na vás.

Odev

 

Prakticky vzaté, hneď na začiatku treba povedať, že značné množstvo čarodejníc sa pri rituáloch neobliekajú – sú nahé, alebo ako je vo wicci toto počínanie nazvané – sú „odeté nebeským rúchom“.V podstate sa tým sleduje prístup čarodejnice, pre ktorú odev predstavuje určité „obmedzenie“ v styku s prírodou. Táto tradícia je skôr dobrovoľným gestom a nie je dôvod „nutne“ chodiť nahý.
V prípade, že čarodejnice pracujú oblečené, väčšinou majú urobené rúcha, určené len pre čarodejnícke využitie. Jednotlivé rúcha môžu byť zložité i jednoduché, pre každý rituál iné. Záleží na každom, ako sa k tejto veci postavý. Úplne však stačí jedno „wiccanské rúcho“, v ktorom sa čarodejnica cíti príjemne. Dôležité je hlavne to, aby sa človek cítil dobre.

Ako si urobiť vlastné, jednoduché rúcho? Skúsme to podľa R.Bucklanda:

Na začiatku by nebolo zlé vybrať si vhodný materiál, i keď všeobecne je celkom jedno, aký si zvolíte. Môže to byť napríklad polyester, hodváb, vlna, bavlna. Každopádne je dobré brať v úvahu, ako sa materiál bude správať na našej koži. Niektoré materiály totiž „škriabu“, čo nemusí byť zrovna príjemné. Taktiež by sme nemali zabúdať na ročnú dobu, kedy ho chceme používať (v lete samozrejme jednoduchšie a ľahšie, v zime použijeme hrubšie materiály).

Na začiatku budeme potrebovať zistiť dĺžku od zápästia po zápästie, keď stojíte s rozpaženými rukami (miera A), potom od krku dole (miera B). Látka, ktorú si budete musieť zohnať bude široká A a dlhá 2xB. Potom je postup jednoduchý: Prevrátime látku vnútornou stranou von a prehneme ju. Potom vystrihneme tvar, pripomínajúci písmeno T.

Presné rozmery závisia na vás. Treba však nechať dosť látky na dlhý rukáv v mieste „x“ a taktiež dosť miesta v bode „y“, aby bol odev dosť voľný. V mieste „z“ potom vystrihneme otvor pre hlavu. Potom sa oblek zošije v naznačených miestach. Nakoniec rúcho „vyvrátime“, aby bola vnútorná strana dnu a vonkajšia strana vonku. Nakoniec zahneme spodok rúcha tak, aby bolo aspoň 2,5cm nad zemou.

Môžeme taktiež pridať kapucňu. (Môže byť špicatá, aj guľatá)

Ďalej budeme potrebovať nejaký špagát na pás rúcha. Môžeme použiť aj šnúru, ktorú používame pri povrazovej mágii, hoci niektorý sú za to, že magický špagát je magický a nie doplnok k odevu.
Farba rúcha je tiež zaujímavá záležitosť. Často krát sa používajú hlavne biele, hnedé či zelené rúcha, no je možné použiť takmer akúkoľvek farbu. V sasskom čarodejníctve nosia kňaz a kňažka buď biele, fialové, alebo zelené, a ostatný členovia sa sabatu používajú zelené, hnedé, žlté či modré rúcha.
Farby je samozrejme možné aj kombinovať, používať rôzne lemovania a pod. Len je dobré ešte pripomenúť, že niektorým farbám je lepšie sa vyhnúť. Napríklad čierna je veľmi výrazná farba a nebudí zrovna jemný prírodný dojem...

Chrám

 

Chrám by z hľadiska kresťanského mal byť "dom boží", akési posvätné miesto, kde sa ľudia stretávajú s vyššou mocou - alebo priamo s Bohom. Keďže na naladenie sa s vyššími silami používame rituáli, je to vlastne miesto, kde ich prevádzame. Takže miestu, ktoré používame na stretnutia s "iným svetom", nazveme našim chrámom. Chrám je veľmi osobnou záležitosťou, pretože ide o náš kontakt s Pánom a Pani.
Pre čarodejnice je svojim spôsobom chrámom celá príroda a nie len nejaké vymedzené miesto, ale nás zaujíma hlavne kruh - naozajstný chrám čarodejnice. Kruh sa okrem sústreďovania sily používa hlavne ako ochranný prostriedok, takže aj bez "vymedzovacieho účelu" je veľmi dôležitý.

František Bardon, známi okultista a hermetik píše:
"Správný magický kruh je symbolické znázornění makrokosmu i mikrokosmu, tedy dokonalého člověka. Kruh znamená počátek a konec, tedy alfu a omegu, dále Věčnost, která nemá počátku ani konce. Kruh je tedy dle toho symbolický diagram Nekonečného, diagram Božství ve všech jeho aspektech, které může dokonalý mikrokosmos, tj. zasvěcenec, či dokonalý mág pochopit. Kreslit magický kruh znamená : symbolizovat současně Božství v jeho dokonalosti , přijít s ním zejména tehdy do spojení, stojí-li mág uprostřed kruhu, čímž je, symbolicky vyjádřeno, graficky znázorněno spojení s Božstvím. Zde jde o spojení mága s makrokosmem v jeho nejvyšším stupni vědomí. Proto onen logický předpoklad z hlediska, že mág musí stát uprostřed magického kruhu a musí být zajedno se svým universálním Božstvím. Z toho je vidno, že magický kruh není jen ochranným diagramem proti nežádoucím negativním vlivům, nýbrž že se jím následkem spojení vědomí s Nejvyšším současně vyjadřuje nedotknutelnost. Uprostřed kruhu stojící mág se stává odolným vůči všem vlivům, ať dobrým nebo zlým, neboť symbolizuje Božství v univerzu."

Čarodejnice sa síce stretávajú hlavne v prírode, ale nie vždy je to možné - prekážkou môže byť veľká vzdialenosť, studené počasie a pod. Tu je preto návod, ako si zariadiť svoj chrám aj s obmedzenými možnosťami.

1. Prírodný chrám - kruh a všeobecné pravidlá

V prírode môžeme kruh urobiť takmer akokoľvek a pokiaľ sme na opustenejšom mieste, môžeme sa aj spoľahnúť, že tak ako miesto zanecháme, nájdeme zhruba aj pri druhom príchode. Výhodou je, že v prírode si môžeme urobiť kruh kdekoľvek a takmer kedykoľvek, teda nie sme viazaný na konkrétne miesto. Je ovšem veľmi dobré, pokiaľ je chrám zakaždým na stabilnom mieste, pretože to miesto je čoraz citlivejšie na naše rituáli, čoraz čistejšie a "pevnejšie". (Pre lepšie pochopenie vedecky zameraným ľuďom odporúčam prečítať si teóriu morfogenetických polí...) Potom je jednoduchšie napojiť sa na vyššie sily.
Kruh je väčšinou vytvorený z kameňov, pričom sú zvýraznené svetové strany, kde môžu byť menšie ohniská. Môžeme však použiť aj (bielu) farbu či kriedy a namaľovať ho, alebo len položiť špagát do tvaru kruhu. Uprostred kruhu by mal byť oltár nasmerovaný na východ. Kruh má priemer 2,7 metra (9 stôp), no niektoré tradície sa toho nedržia. Závisí to od účelu, napríklad v mágii je veľmi dôležité zachovať presné rozmery. Samostatná čarodejnica nepotrebuje taký veľký kruh, ale urobí si postačujúco veľký (mal by mať 1,5 metra priemer). Na východe je dobré označiť miesto, kde sa bude dať v prípade potreby opustiť kruh. No pri magických rituáloch sa to neodporúča.
Kreslenie kruhu (v smere hodinových ručičiek) sa začína vždy na východe a tam sa aj končí a používa sa pritom rituálny meč. (Ak nemáte meč nezúfajte, nezáleží na tom, vhodné je aj athame, prútik či pierko...)
Výzdoba kruhu sa mení podľa ročného obdobia, no môže obsahovať aj stále prvky, v závislosti od čarodejnice či členov sabatu.

Podstatné body kruhu sa väčšinou nejak označujú. Napríklad zapálenými sviečkami alebo rituálnymi nástrojmi.

Rozostavenie:


Na sever sa umiestňuje miska s hlinou a pentagram, ako symboly živlu zeme. Je to stabilizujúci, úrodný a vyživovací prvok, ktorý je základom ďalších troch.

Na východ sa umiestňuje kadidelnica s dymiacim kadidlom, a predstavuje domov rozumového prvku, živel vzduchu. Môžme použiť aj vonné tyčinky či čerstvé kvety. Vzduch je prvok komunikácie, pohybu, veštenia a asketickej spirituality.

Na juh sa dáva sviečka, ako symbol ohňa. Je to prvok premien, vášne a zmeny, úspechu, sily a zdravia. Môžeme použiť aj lampu apod.

Na západ kruhu sa umiestňuje miska s vodou a predstavuje samozrejme živel vody. Voda dominuje citom, psychickej láske, liečeniu, kráse a emočnej spiritualite.

2. Chrám v byte či dome - výhodná alternatíva


Začneme tým, že pomocou kompasu určíme svetové strany, hlavne východ. Oltár umiestnený uprostred miestnosti by mal byť otočený práve na východ, čo nemusí byť také jednoduché, pokiaľ nechcete mať okno za chrbtom...
Potom nejako vyznačíte kruh na zemi - napríklad ho namaľujte a môžete zakrývať kobercom, alebo najlepšie je použiť špagát. Pokiaľ tak učiníte, označte si východnú stranu, kadiaľ budete opúšťať kruh.
Súčasť vybavenia je dobré schovávať na nejaké vhodné miesto a to zvlášť v prípade, že nebývate sami.
Výzdoba záleží len na vás, aj v tomto prípade by mala byť dopĺňaná podľa ročného obdobia. Pokiaľ zmeníte výzdobu vo väčšom (ako maľovanie stien a pod.) a pri zahájení je dobré urobiť "zahajovaciu očistu". (viz. rituály)

3. Obmedzený chrám - trochu zúfalé, ale postačujúce


Toto je najkrajnejšie riešenie, hlavne v prípade že s vami býva niekto, kto nemá zrovna kladný názor na vaše vierovyznanie. Budete potrebovať relatívne malú plochu, asi 0,5m štvorcových. V tomto prípade je vhodné využiť nejaký kút a prípadne ho oddeliť od zvyšku miestnosti napríklad závesom. Predmety ktoré používate pri obradoch si dobre schovávajte na bezpečné miesto, najlepšie kde ich môžete zamknúť a kde nemá nikto iný prístup. V naozaj krízovej situácii je možné mať "prenosný oltár" a proste ho schovávať.
Svojich spolubývajúcich by ste však mali poprosiť, aby sa k vašim wiccanským veciam správali s úctou, pretože sa týkajú vášho vnútra a z hľadiska duchovného to má pre čarodejnicu veľký význam. (Samozrejme, vy by ste mali rovnako pristupovať k predmetom viery vášho spolubývajúceho)

Oltár

 

Oltár, na ktorom ležia nástroje sa nachádza uprostred kruhu. Vyrobený môže byť z čohokoľvek, ale prednosť sa dáva drevu, zvlášť dub a vŕba, ktoré sú zasvätené Bohyni. Ale rovnako dobre poslúži aj vhodne tvarovaný peň či väčší ploský kameň. Záleží len na vás. Tvar oltára taktiež nie je smerodajný. Najľahšie sa vyrába z drevených dosiek a je jednoduché vyhotoviť ho v obdĺžnikovom tvare. Ale veľmi zaujímavý je aj oltár kruhový – keď je náš chrám kruhový, prečo by nemohol byť aj oltár?
Oltár je miestom sily a mágie, ale nie je to príbytok Bohov, a Bohovia nežijú ani v soškách, ktoré ho často krát zdobia. Neuctievame kusy dreva ale vidíme v nich Božstvá, ktoré sa prejavujú prírodou. Čo sa týka obsahu oltára, ten sa mení podľa rituálov ktoré sa budú prevádzať, ale mnoho wiccanov má doma stáli oltár.

Wiccanské nástroje sú rozmiestnené v nejakom vzore. Celý oltár je nasmerovaný na sever (strana sily), kde sa spojuje so zemou. Saská wicca uprednostňuje natočenie na východ, kde vychádza slnko.


Ľavá polovica oltára je obyčajne vyhradená Bohyni. Sem sa umiestňujú nástroje, ktoré sú jej zasvätené: čaša, pentagram, zvonček, kryštál a kotlík, prípadne aj metla (občas aj labrys – obojstrannú sekeru). V prípade že kotlík je príliš veľký, je uložený vľavo dole pod oltárom. Môže tu byť aj obrázok predstavujúci Bohyňu. Na miesto obrázku môžeme použiť aj zelenú, striebornú alebo bielu sviečku.
Pravá strana je vyhradená Bohu. Sem sa umiestňuje červená , žltá či zlatá sviečka a veci ako kadidelnica, palička, athame a boolean. No a prípadne obrázok či soška predstavujúca Boha.
Prostriedok oltára často krát zdobia kvety (aj vo váze či kotlíku) a dáva sa sem aj kadidelnica, aby sa dym ponúkal Bohyni aj Bohu. Taktiež tu môže byť pentagram.

Veľmi populárne sú aj jednoduché oltáre, založené na prírodných zdrojoch (tzv. použi čo je po ruke). Božstvo môžu predstavovať kamene, šišky, mušle, žalude či bábiky z obilia.

 

Talizmany a Amulety

 

Podľa hermetického rádu Zlatý úsvit, je talizman „magický symbol nabitý silou, ktorú má predstavovať.“ V podstate ide o umelo vytvorený predmet, ktorý má určité magické schopnosti. Tieto talizmany môžu byť určené trebárs na odháňanie zla (ochrana – asi všetky medailóniky kresťanského charakteru), pre šťastie, na posilnenie určitých vlastností a podobne.

Predmety (akékoľvek) majú schopnosť „akoby prijímať určité podnety z vonku.“ Napríklad, keď nám niekto daruje film na kazete a nahrával ho plný hnevu a nenávisti k nám, niekedy je to celkom jasne cítiť aj z toho predmetu. A ďaleko silnejšie to môže byť, keď sa to deje úmyselne. Samozrejme, wicca sa sústreďuje len na kladné vlastnosti a teda naše talizmany sú určené výhradne k pozitívnym účinkom. Toto je taktiež jeden z dôvodov, prečo sa predmety pred používaním vo wicci vysväcujú – totiž, čistia sa od „zlých vibrácií“.

Ako si vyrobiť talizman

Talizman môže mať akýkoľvek tvar i veľkosť, a materiál môžeme použiť tiež takmer akýkoľvek. (papier, striebro, olovo, kameň). Existuje však tabuľka, ktorá vraví, ktorý materiál je vhodný. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to nie je až také dôležité, ale kto pozná „Kľúče Šalamúnove“*, vie svoje. Takže:

Pondelok
Mesiac
Striebro
obchod, sny, krádež
Utorok
Mars
Železo
manželstvo, vojna, nepriatelia, väzenie
Streda
Merkur
Ortiť
dlh, strach, strata
Štvrtok
Jupiter
Cín
česť, bohatstvo, odev, želanie
Piatok
Venuša
Meď
láska, priateľstvo, cudzinci
Sobota
Saturn
Olovo
život, stavba, doktrína, ochrana
Nedela
Slnko
Zlato
šťastie, nádej, peniaze

 

Je teda jednoduché pozrieť si, v ktorý deň je vhodné vyrábať talizman s určitým zameraním a z akého materiálu.

Keď je materiál vybraný, treba predmet „vyhotoviť“ a nabiť. Vyhotoviť znamená, upraviť ho do požadovaného tvaru a pod. a nabiť znamená, vložiť doň svoju silu. To môžeme urobiť dvoma spôsobmi: 1. Vyrytím symbolov (viz. runy) a potom 2. Vysvätením,

Pri vyrývaní symbolov a nápisov je nutné, aby ste vedeli, čo tam vlastne ryjete (či píšete), takže by ste nemali len okopírovať niečo, čomu nerozumiete. Dôležitý je osobný prínos a vlastná tvorivosť pri výrobe. Môže to byť proste obrázok z našej hlavy, ktorý sa týka daného problému a pod. Dá sa tu využiť taktiež numerológia.

Talizman môže mať aj formu prsteňa. V takomto prípade sa väčšinou vyryje cieľ ako hlavný nápis a osobné údaje tvoria ozdobu na okraji prsteňa.

Nech už ide o talizman určený k čomukoľvek, odporúča sa nasledovný postup:

 1. Nájdite si kov spojený s vašim želaním
 2. Vyryte (napíšte) naň osobné údaje
 3. Z kľúčového slova vyvoďte okultné znamenie
 4. Vpíšte znamenie na druhú stranu talizmanu a sústreďujte svoje myšlienky na daný cieľ
 5. Vysväťte talizman

 

Starostlivosť o talizman

Po vyrobení talizmanu ho noste tri dni pri sebe. (na tele) Trebárs na retiazke okolo krku, alebo vo vrecúšku zavesenom na krku. Potom ho stačí mať proste pri sebe. Odporúča sa aj v noci si ho dávať pod vankúš.

Pri každom novom mesiaci by sa mal očistiť a pri splne ba sa mal nechať trochu vystaviť priamemu mesačnému svetlu. (...teda nie cez okno...) Každú stranu talizmanu nechajte na mesačnom svetle aspoň 5 minút a sústreďte pritom svoje myšlienky na pôvodný účel talizmanu.

 

Amulety

Amulety sú v podstate talizmany, ale nie sú vyrobené umelo, ale pochádzajú z prírody. Od zajačej labky až po pierko z páva. (V čarodejníctve je veľmi populárny kameň s dierkou uprostred, symbolizujúci zjavne plodnosť.) Amulet stačí len jemne upraviť a vysvätiť.

 

*Kľúče Šalamúnove – stratená a znovuobjavená kniha (kabalistický rukopis), ukrývajúca kľúč k pochopeniu mágie, (a pôsobeniu planét) založená na výrobe talizmanov. Existujú však rôzne jej verzie (doplnené aj rôznymi výjavmi z čiernej mágie) a tak je nutné pristupovať k nej s určitým odstupom. (V knihách od E.Léviho je možné sa dočítať, ako rozpoznať správnu verziu)

Myšlienky

Slnečná krajina a pojem reinkarnácie

                                                       

Koľko je náboženstiev na svete, toľko je aj učení ktoré rozprávajú o tom, čo bude s nami keď zomrieme. Je to otázka, ktorú si každý človek položí aspoň raz v živote. Wicca súhlasí asi s najrozšírenejšou predstavou, súvisiacou s pojmom reinkarnácie.

Reinkarnácia

Reinkarnácia - prevteľovanie duší je viera, že na tento svet sa vraciame viac krát a teda že náš život nemusí byť ani prvý, ani posledný, ale mnohý z iných. Presnejšie princípy sú trochu diskutabilné a sú skôr individuálnou interpretáciou chápania reinkarnácie. Budhisti veria, že zem je len akýmsi väzením (plným utrpenia), kde sme zajatý v hmote za našu nevedomosť a zlé skutky, ktoré sme kedy urobili, či už v tomto živote, alebo predchádzajúcom. Učia, že človek musí žiť čistý život a snažiť sa spoznať vyššie pravdy, pretože len tak dosiahne osvietenia a oslobodí sa z pút kolobehu znovuzrodení. Hinduisti veria na večné prevteľovanie, pričom to, kde sa najbližšie narodíme (v akých podmienkach) záleží od našich skutkov v tomto živote. Ak sme žily život "zlý", môžeme sa dokonca narodiť v nejakom nižšom živočíšnom druhu - trebárs ako pes.

Nás však zaujíma skôr názor "ezoterický". V tomto prípade sa reinkarnácia javí ako nástroj zdokonaľovania duše, ako príležitosť pre jej rast a vývin k dokonalosti. Wiccani taktiež veria, že tento svet je len jedným z mnohých kde sa duša môže vyvíjať a je celkom možné, že pobyt na zemi (ako najvhodnejší spôsob učenia sa) je niečo ako dar, ktorý si máme vážiť.

Bližšie nám to môžu priblížiť tieto výroky:

Manli P.Hall a jeho kniha o reinkarnácii:
Ťažký skafander je hmotné telo a more je oceán života. Pri narodení si človek oblečie tento potápačský oblek, ale jeho duch je stále spojený so svetlom tam hore. Zostupuje do hlbín mora zármutku a pominuteľnosti, aby tam hľadal skryté poklady múdrosti, pretože skúsenosť a pochopenie sú perly veľkej ceny a človek aby ich získal, musí vydržať všetko. Keď poklad našiel, alebo keď doba práce skončí, vytiahnu ho zase na loď. A tu si zvlečie ťažký skafander a začne opäť voľne dýchať čerstvý vzduch a cíti sa slobodný. Múdri si uvedomujú, že udalosť, ktorú nazývame životom, je len jedna cesta na dno mora, že sme tam už boli mnohokrát a musíme sa tam ešte mnohokrát vrátiť, než poklad nájdeme.

Indická Katha Upanišáda z 6.storočia pred Kristom:
"Keď telo zomrie, ľudské ja nezomiera. V srdciach všetkých bytostí je atma, duch, ja; menšie než najmenší atóm, väčšie než najväčšie priestory."

Robert Browning
"Hlboký stred má v sebe každý z nás,
kde pravda sídli v plnosti... a "poznať" -
to znamená skôr cestu otvárať,
ktorej skrytá žiara môže unikať,
než privolávať svetlo, o ktorom
myslíme, že je vonku."

Ešte by sme si mali povedať čosi o pojme Karma, ktorá sa spája s reinkarnáciou. Mnohí ľudia si predstavujú, že karma sú naše zlé skutky, ktoré sa s nami vlečú a z ktorých sa budeme zodpovedať, skutky, za ktoré nás "vyššia moc" trestá, keď sa nám prihodí niečo nepríjemné. Nie sú ďaleko, ale trochu to upresníme. Karma je akýsi systém ktorý sa stará o to, aby bola vo svete rovnováha, spravodlivosť a spôsobuje (viz. 2 pravidlá wicci), že všetko čo urobíme, sa k nám nejakou formou vráti. Karmu by ste nemali brať ako nejakú trestajúcu či odmeňujúcu organizáciu, ale skôr ako nástroj, ktorý nás učí. Každý kto pochopí, že láska je všetko, nebude mať s karmou problém. Bohovia nie sú tí, ktorý na nás posielajú všetko zlé a dobré, za to si môžeme mi sami. Kto pochopí karmu zistí, že každý človek je pánom samého seba a len on je zodpovedný za to, kde teraz je.

Slnečná krajina


Slnečná krajina je akési duchovné kráľovstvo, miesto večne sa zelenajúcej krajiny, kde si môže duša odpočinúť po lekciách, ktoré prežila. Tento svet je vytvorený podľa prianí duše, nehrozí jej tam nijaké nebezpečenstvo, neohrozuje nijaká telesná či duševná bolesť. Tu sa nachádza duša medzi reinkarnáciami, je jej prechodným, ale oveľa skutočnejším domovom. Na zem sa budeme vracať dovtedy, kým naša duchovná úroveň nedosiahne takú úroveň, že už pre nás nebude potrebné sa vrátiť do hmotného sveta. O tom, čo sa deje s dušou potom, môžeme len premýšľať. Jedno je však isté - my všetci a snažíme dostať k nášmu pôvodcovi - Bohyni a Bohu.

Pentagram

                                          Pentagram                                              

Je to päťcípa hviezda v písaná do kruhu, asi najznámejší magický symbol. Má mnoho významov a rozličných interpretácií. Jeden z najčastejších opisov vysvetľuje štyri živly (zem, vzduch, voda, oheň), nad ktorými dozerá duch. Keď sa využíva v rituáloch, väčšinou je nakreslený (pierkom, mečom alebo Athame do vzduchu) na samotnom začiatku a má za úlohu chrániť čarodejnicu. Často krát je aj súčasťou oltára. Ako ochranný symbol sa nosieva aj na príveskoch a pod.

Má viacero využití pri mágii a meditácii, pri objavovaní vlastného vnútra.

Pentakel

Je to vlastne upravený pentagram, ku ktorému sú pridané iné symboli. Opäť má účel hlavne ochranný (magický štít), niekedy vyjadruje zem.
Taktiež sa využíva ako súčasť symboliky celého sabatu (covenu) - napriklad na rozlíšenie skúseností, ktoré daná čarodejnica zvládla, alebo aj ako súčasť runy pri písaní mena čarodejnice. Keď sa používa pri mágii, býva vyrobený z vosku, alebo prírodných materiálov. V niektorých tradíciách sú zhotovované aj zo zlata, striebra, medi či železa. Vtedy sa doň vyrývajú rôzne nápisy a symboli a pentakel sa používa pri vysväcovaní kruhu, ako magická pomôcka alebo ako talizman.

Šalamúnov pentakel - Šalamúnová pečať

Je to mocný symbol, špecializovaný na magické účely. Môže reprezentovať Boha alebo človeka a štyri prírodné živly, spolu s piatimi zmyslami, päť zranení spôsobených Ježišovi a päť bodov ľudského tela a pod. (viz. istý obraz od Leonarda da Vinciho)
Často krát je popísaný menom rôznych síl, ako Boh, Anjel... Takéto talizmany sa používajú na pomoc mágovi ovládať energiu prijatú od dotyčnej bytosti.
Používa sa na otvorenie, ochranu, a zatvorenie kruhu, taktiež ako ochranný symbol proti čiernej mágii a ako symbol "vlády ducha". Tento pentakel je možné nájsť aj na oblečení mágov a pod.

Istá kniha o symboloch vraví: "Ako starodávny symbol sa objavuje v spisoch a obradoch kúzelníkov a je silne spojený s hebrejským mysticizmom; odtiaľ podoba s Dávidovou hviezdou. Vrcholom nahor postavený trojuholník ako symbol ohňa a mužskej energie je dokonale a harmonicky prepletený s obráteným trojuholníkom – symbolom vody a ženskej energie. Základy oboch trojuholníkov sa vzájomne rozdeľujú pod vrcholmi a symbolizujú vzduch a zem. Pečať zobrazuje štyri živly, ktoré v kombinácii s číslom tri (trojuholníkom) vytvárajú magické číslo sedem. Napriek tomu, že Pečať má len šesť vrcholov, vraví sa, že siedmy, neviditeľný, predstavuje duchovný prvok premeny a zjavuje sa vnútornému zraku kúzelníka pri meditácii nad pečaťou."

 

Otočený pentagram

Je symbolom satanizmu a do otočeného symbolu je občas nakreslená aj capia hlava, ako symbol zla. Tento pentagram nemá s wiccou nič spoločné a využívajú ho výlučne ľudia, ktorých priťahuje zloba alebo výsmech Kresťanstvu.

Úvod do mágie

O čom to celé je

Mágia je nepopierateľne jedna z hlavných súčastí Wicci, a hoci častokrát vzbudzuje u ľudí rôzne predsudky, zďaleka nie je jedinou vierou, ktorá v sebe zahŕňa magické postupy. Vlastne celkove je často krát ťažko určiť, kde sa končí náboženstvo a začína mágia. Pre wiccu je mágia bežným postupom, ako pomáhať Zemi obnoviť jej sily, ako sa naladiť na svoju duchovnú stránku, nástroj ako vylepšiť a zharmonizovať svoj život. Mágia taktiež nie je pre Wiccu najdôležitejšia. Je až druhá v poradí, za uctievaním Bohyne a Boha.

Existuje taktiež mnoho praktík, ako prevádzať mágiu. Od tých najjednoduchších (zodvihnutie štvorlístku zo zeme) až po nebezpečné (či už fyzicky alebo psychicky – napr. ceremoniálna mágia). Mágia, s ktorou sa pracuje vo Wicii je spravidla jednoduchá, bezpečná a vždy vedená pod morálnym zákonom Wiccan rede – rob čo chceš, pokiaľ to nikomu neuškodí. Pre wiccanou sú to väčšinou magické postupy pre liečenie (či už ľudí alebo zeme), posväcovanie, ochranu, posilňovanie svojich dobrých a likvidovanie zlých stránok a podobne. Mágia vo Wicci je založená na prírodnom základe, a pre Wiccanskú čarodejnicu je vždy dôležitá rovnováha a pokoj.

V mágii platí jedna dobre známa vec, a to že neexistuje biela a čierna mágia, ale dobro alebo zlo je v srdci toho, kto mágiu prevádza. (Aj biblia sa dá zneužiť!)

Mágiu definovalo mnoho ľudí, ale Wiccu súhlasím so Scottom Cunninghamom: „Mágia je premena prírodných energií, aby sa dosiahlo žiadanej zmeny.“

Vo svojej knihe (Wicca: Keltská prírodná mágia) píše, že existujú tri zdroje sily, ktoré Wicca pri mágii používa: Osobná sila, Božská sila a sila Zeme. V podstate je za všetkým jediná univerzálna (Božská) sila.

 

 • Osobná sila je životná sila, ktorá nám umožňuje život na zemi, riadi naše telá. V mágii sa osobná sila prebúdza, naplňuje za zvláštnym účelom, uvoľňuje a smeruje k svojmu cieľu.
 • Sila Zeme je to, čo sa prejavuje životom na našej planéte. Kamene, voda, stromy a pod. majú zvláštnu silu.
 • Osobná sila aj sila Zeme sú prejavmi božskej sily – energia existujúca v Bohyni a Bohu, životná sila, zdroj sily, ktorá všetko stvorila.

Ale pekne po poriadku.

 

Predstavivosť

Na začiatok je dobré vedieť čosi o sympatetickej mágii, pretože ide asi o najstaršiu „magickú činnosť“ človeka. V dávnych dobách, keď prežitie ľudí záviselo do značnej miery od lovu, si človek často krát predstavoval, ako loví zviera, celý úkon od honu až po „konzumáciu“ úlovku. A často krát si toto nepredstavoval len vo svojom vnútri, ale svoje sny aj kreslil, aby si ľahšie predstavil celú udalosť. A práve toto je súčasťou sympatetickej mágie. Vlastne, schopnosť vizualizácie (predstavivosť) je všeobecne v mágii veľmi dôležitá, ak nie najdôležitejšia.

Zdravie fyzické i duchovné

Okrem schopnosti predstavivosti je treba rozvíjať aj telesné zdravie, pretože len človek ktorý je v dobrej fyzickej kondícii, môže udržovať v sebe rovnováhu. Väčšinou je to krok, ktorý urobí každý kto sa zaujíma o akékoľvek duchovné učenie, či už mu je to predpísané, alebo nie. Stačí si trochu striehnuť na svoj jedálniček a viacej sa vyhýbať nezdravím jedlám, a vyhľadávať len tie zdravšie. Samozrejme, nezaškodí pravidelne cvičiť, aby sme sa realizovali aj po fyzickej stránke, nie len duševnej. Základom je rovnováha. Telo, ktoré je v rovnováhe, je nutne zdravé.

Taktiež treba budovať aj „duchovnú čistotu.“ Človek by mal mať pevný charakter, jednak aby nezačal nadobudnuté schopnosti zneužívať, aby mu pomáhal vo vlastnom vývoji a samozrejme aby neurážal vyššie sily. Človek musí najprv ovládať sám seba, aby sa mohol stretnúť s vyššími silami.

Zvykom je napríklad pôst, 24 hodín pred magickou činnosťou. Taktiež žiadny alkohol, nikotín či omamné látky. Naša myseľ musí byť triezvy a čistá, nie ovládaná vlastnými neresťami. Pred rituálmi (všeobecne) sa vykúpte vo vode, do ktorej pridáte lyžičku (najlepšie morskej) soli.

Kruh

Pri mágii je kruh veľmi dôležitý, pretože nás bude jednak chrániť a pretože pomáha pri mágii ako takej. Kruh by mal byť teda v tomto prípade čo najpresnejší, či už sa to týka jeho rozmerov, ale aj spôsobu vyznačovania. (Musíme kruh dodržať čo najpresnejšie). Potrebujeme totiž doň nasmerovať čo najviac osobnej sily.

Mágia konaná v kruhu nasleduje po obrade koláče a pivo, pri ktorom sa najprv porozprávajú jednotlivý členovia sabatu o tom, akú činnosť bude kto prevádzať. Potom, ešte pred zahájením, kňaz alebo kňažka znovu obídu kruh s mečom alebo athame, aby ho posilnili. Ďalšie okamžiky by mali byť venované meditácii o celom obraze toho, čo sa má uskutočniť.

Pri práci v magickom kruhu sa nesmie tento kruh za žiadnych okolností narušovať. Je však možné kruh opustiť a opäť sa vrátiť, pokiaľ je to nevyhnutné. Treba však dodržovať tento postup:

Opustenie a vstupovanie do kruhu

S athame sa postavte na východ a urobte pohyb, akoby ste prerezávali čiary kruhu, najprv po svojej pravici a potom po ľavici. Potom môžete vystúpiť von z kruhu v mieste medzi rezmi. Najlepšie je predstaviť si, že ste si z kruhu vysekali dvere, ktorými je možné výjsť von.

Pokiaľ sa vraciame nazad do kruhu, prejdeme rovnakých vchodom dnu a následne „zatvoríme dvere“. To urobíme pomocou athame, ktorým nebudeme dvere rezať, ale naopak – spájať otvorené časti.

Na záver zapečaťte prerušené miesto a to tak, že zdvihnete svoje athame a špičkou nakreslíte pentagram. Každopádne, kruh nesmie byť prerušený, keď sa už začne so samotnou magickou činnosťou.

Úvod do mágie


Sila slov a písma

Znie to veľmi jednoducho alebo dokonca až neprijateľne - že reč človeka môže mať nejakú moc. A práve naša schopnosť rozprávať je veľmi mocným prostriedkom, ako pôsobiť na seba a iných. Nanešťastie, je oveľa jednoduchšie slovom ublížiť, ako pomôcť. Veď stačí nešťastníkovi povedať len pár povzbudivých slov, a jeho osud sa môže celkom zmeniť, stačí povedať v nevhodný čas nevhodné slova, a môžu zapríčiniť aj smrť.

Toto je jeden z dôvodov, prečo človek musí pestovať sebaovládanie a dosiahnuť vnútornú rovnováhu – aby jeho slová nepôsobili zlo, aby vravel vždy len to čo je potrebné vravieť a aby vravel naozaj len vtedy, keď chce, a nie keď ho k tomu ženie nejaký popud. Nie nadarmo Ježiš povedal: „Nie to čo jete, ale to čo z vás vychádza vás špiní.“

Tajomstvo mágie poznali už starí Egypťania, kde bolo náboženstvo doslova na nerozoznanie od mágie. Poznali nie len silu slova, ale aj písma a tie tvorili základ pre magické praktiky. Mágovia tých čias sa museli veľmi dobre vyznať nie len v zaklínadlách, ale práveže aj v písaní, ktorému pripisovali nesmiernu cenu. Pre mágov, hermetikov a alchymistov je to doslova základ.

Zvláštne slová za zvláštnych podmienok môžu pôsobiť na ľudí stimulujúco a otvárajú bránu k ich vnútru, a mantry sa opäť používajú na zamestnanie mysle, aby človek dosiahol „iný“ stav vedomia. Slová sa teda dajú využiť ako kľúčová praktika pri snahe o sebazdokonalenie a pochopenie vyšších právd.

 

O gestách, reči tela a exatických polohách

Mágia môže byť založená aj na gestách a reči tela – to ako sa správame, čo sa snažíme nejakým spôsobom oznámiť alebo vyjadriť, to všetko sa môže zmeniť aj na magickú činnosť. Už len svojim správaním vysielame k okolitému svetu signály, čo sme zač a o čo sa snažíme.

Pri magickej činnosti sa často krát využíva aj táto „tichá“ forma komunikácie. Môžu to byť gestá, ktorým rozumie každý (od tých nepekných ako je vztýčený prostredník až po zložité obrazce či pohyby), ale môže to byť aj naše vnútorné vyjadrenie, ktorému nikto okrem nás rozumieť nebude. Na tom vlastne ani nezáleží – dôležité je, aby sme mi rozumeli tomu, čo tým chceme dosiahnuť. Čím viac z našej cielenej idei zviditeľníme, tým viac jej dopomôžeme k realizácii.

Mágia totižto funguje aj na jednoduchých princípoch – existuje svet neprejavený, ktorý sa ovšem prejavuje vo svete prejavenom. Ak urobíme zmenu v svete neprejavenom, prejavý sa nutne v tomto svete. Jednoduchšími slovami – najprv existuje len myšlienka, ktorá sa môže, ale nemusí zrealizovať. Všetky javy sveta hmotného majú základ v svete nehmotnom.

Čo sa týka polôh, ide o ďalšiu zaujímavú vec, ktorej niektorý nerozumejú. Najmenej pochopené sú v tomto smere asi východné náboženstvá. Podľa mienky mnohých sú to darmožráči, ktorý celý deň presedia v tureckom (či lotosovom) sede namiesto toho, aby pracovali na poli, alebo boli nejako inak užitočný. Vec sa má tak, že v týchto krajinách si oveľa viac zakladajú na duchovnom živote človeka oproti životu materiálnemu. Tým, že človek ktorý pracuje so svojim vnútrom vykonáva veľmi dôležitú činnosť – pretože objavuje, že on sám je celým vesmírom a nachádza svoju pravú podstatu. Takže, pri rôznych magických cvičeniach či meditácii sa naozaj vyžadujú rôzne zaujímavé polohy. Slúžia na to, aby sme sa ľahšie naladili na svoje vnútro, aby nás čo najmenej rozptyľovalo okolie a aby sme ľahšie ukludnili zmysli, až príliš zamerané na vonkajší svet. Samozrejme, nie sú povinné, ale rozhodne majú svoj zmysel.

 

Trochu o Egoizme

A teraz to najdôležitejšie. Pri mágii nám hrozia všelijaké nebezpečenstvá, ale toto je asi najväčšie – hrozí, že človek sa stane EGOISTOM!.

Keď sa niekomu podarí poodhaliť niektoré tajomstvá mágie a dotyčný si uvedomí svoju moc, je veľmi ľahké sklesnúť k tomu, aby ju začal využívať na svoje (zväčša svetské) veci. Ono by na tom nebolo v celku nič zlé, ale pár háčikov to má. Predovšetkým je dobré pamätať na to, že za všetko sa platí a nič nie je zadarmo. S tým úzko súvisia myšlienky na karmu a to, že za všetky svoje činy ponesieme zodpovednosť, takže je dobré držať sa starého známeho – dva razy meraj a raz strihaj. Taktiež tým komplikujeme schopnosť Karmy realizovať sa v našom živote, čo pri troche nešťastia môže viesť až k tomu, že život nakoniec premárnime, hoci na vonok vyzeráme ako tá najduchovnejšia bytosť na svete.

Rozhodne je však dobré držať sa určitých zásad:

 1. Nezasahovať do cudzej slobodnej vôle
 2. Nesnažiť sa získavať „niečo“ na úkor niekoho iného
 3. Čo najviac minimalizovať svoje túžby. Čím menej vecí nám chýba, tým sme šťastnejší a tým viac sa môžeme sústreďovať na to, aby sme pomáhali aj iným, čím sa paradoxne sami stávame lepšími.

Zvláštne však je aj to, že existujú veci, ktorým by sme sa mali rozhodne venovať, či už magickým, alebo iným spôsobom. A tým je myslené, že si máme navzájom pomáhať a hlavne liečiť chorých a zranených, pomáhať prekonávať ťažké životné obdobia či rozvíjať svoje duchovné cítenie. Ako hovoria tí, čo prežili klinickú smrť – nebudú sa vás pýtať, kým ste boli a či ste chodili pravidelne do kostola, ale či ste sa naučili milovať. To je najdôležitejšie.

Používanie mágie vôbec nemusí byť zlé, ale odporúčam myslieť na jednu vetu z Corpus Hermeticum – a to, že múdri človek by nemal príliš mágiu používať, pretože všetko je tak, ako má byť...

Prax

Meditácia

 

O meditácii sa dá toho napísať mnoho, a tak tu načrtneme len hlavné zásady, postupy a pár námetov, o ktorých je možné meditovať. Pri meditácii ovšem nejde o nejakú teóriu ktorú by mal človek naučiť, ale o prax, aby išlo o činnosť vykonávanú ako hociktorú inú. Mnoho ľudí si myslí, že meditácia patrí len k joge. To je omyl, meditácia je niečo veľmi univerzálne.

Čo to vlastne meditácia je? Je to určité ponáranie sa do vlastného vnútra, s cieľom nájsť v sebe to božské (nádja), počúvať svoje dokonalejšie Ja. Je to v podstate relax pre dušu aj telo, pretože telo je uvoľnené a môže sa regenerovať a duša sa dostáva do sfér, z ktorých pochádza. No byť v tom úspešný nie je také jednoduché. Meditácii sa treba naučiť a naše vlastné ego a rozmaznaná myseľ budú našimi nepriateľmi. Myseľ totižto stále túži po pozornosti, je úzko spojená s egom a stále je aktívna. Odmenou nám bude úžasná schopnosť koncentrácie, vnútorný pokoj a hlbšie poznanie "pravdy".
Známi "jasnovidec" Edgar Cayce vraví (čítanie 281-13), že "meditácia je zbavenie sa všetkého, čo brzdí tvorivé sily stúpajúce prirodzenými kanálmi fyzického človeka, aby sa šírili centrami a zdrojmi vytvárajúcimi aktivity fyzického, duševného a duchovného človeka; správne prevedená meditácia človeka posilňuje duševne, fyzicky... môžeme prijímať silu a energiu, ktorá vybavuje každého jedinca, každú dušu pre väčšiu aktivitu v tomto materialnom svete."
Meditácia vám umožní naučiť sa ovládať nepokojnú a materiálne zameranú myseľ a "preprogramovať" vaše podvedomie tak, aby ste mohli pôsobiť zo svojho duchovne orientovaného vyššieho vedomia. Otvára kanál k vášmu vyššiemu Ja.

Meditácia je rozdelená na niekoľko stupňov, v závislosti od "hĺbky" ponorenia. Rôzny majstri určili rôzne stupne, niektorý desať, päť, niektorý uvažujú len o troch stupňoch. Mi pre začiatok zostaneme len pri prvých stupňoch.

Meditačná pozícia

Táto pozícia by mala byť pohodlná a bezpečná. Nemusí to byť hneď lotosový sed, ale je dobré mať vystretú chrbticu. Taktiež je možné meditovať v polohe ležmo, ale to môže ľahko viesť k tomu, že zaspíte. Vhodné je sedieť na niečom mäkkom, aby vás nerušil nepríjemný pocit. (Na začiatku síce len nejakých 5 minút, no doba by sa mala predĺžiť na 15-20min a neskôr na hodinu.) Na oblečení nezáleží, ale opäť je vhodné hlavne niečo, v čom sa cítite príjemne. (niektoré materiály "hryzú" kožu...) Wiccani často krát uprednostňujú aj v tomto prípade "nebeské rúcho", teda nahotu.

Priestor, miesto na meditáciu

Nech už ste kdekoľvek, najdôležitejšie je, aby ste mali pokoj a bolo čo najmenej prítomných rušivých vplyvov. Ideálne sú odľahlé miesta v prírode, ale vhodná je aj izba, pokiaľ nikto nie je nablízku. Z preventívnych príčin je dobré vypnúť telefón a pod., aby nás nevyrušovali žiadny ľudia. Miestom meditácie by malo byť také, kde sa cítite bezpečné a pohodlne. Ray Buckland doporučuje meditovať vo vysvätenom kruhu a ja s ním súhlasím. Pre wiccana je to ideálne miesto.

Vhodná doba

Vhodná doba je takmer kedykoľvek. Najvhodnejšie je poznať vlastné biorytmy a teda vedieť, kedy je pre vás najjednoduchšia práve táto činnosť. Najčastejšie sa spomína ráno a večer, ktoré vyhovujú najviac ľuďom. Dôležité je, aby a meditácia stala čo najpravidelnejšou, pretože čím dlhšie ju prevádzkujete v konkrétnu dobu, tým ľahšie to ide. Vyberte si teda sami, kedy vám to najviac vyhovuje, ale bolo by dobré, aby ste mohli meditovať každý deň v rovnakú dobu.

Trvanie a prístup k meditácii

Meditáciu sa treba naučiť a vaša myseľ bude spočiatku protestovať. Je teda dôležitá hlavne vytrvalosť (niekedy 6 mesiacov, niekedy aj 2 roky...), ale oplatí sa vydržať. Nevzdávajte sa pri počiatočných neúspechoch! Chvíľu to trvá, no cena stojí za to. Pokiaľ sa vám veľmi dlho nedarí dosiahnuť žiadne výsledky, pravdepodobne robíte kdesi chybu., ktorú je však možné odhaliť a napraviť. Čím viac budete vládať meditáciu, tým viac sa v nej budete cítiť doma a neskôr vám bude dokonca prirodzenejšia, než bežný stav. A budete sa na ňu tešiť najviac z celého dňa.
Váš prístup musí byť taktiež dobrovoľný, meditácia sa nedá robiť na silu. Berte ju trebárs ako "cvičenie", ako súčasť ranných zvykov. Čím bude váš prístup uvoľnenejší, tým ľahšie sa budete do meditácie dostávať.

Ako začať

Začiatok meditácie

Pohodlne sa posaďte a uvoľnite sa. Na začiatku je doporučované "vypnúť" telo, tým že sa uvoľnia napäté svaly. Postup môže byť nasledovný:

 1. Nechajte hlavu klesnúť na prsia. Zhlboka sa tri krát nadýchnite a vydýchnite. Potom sa vráťte do úvodnej polohy.
 2. Zakloňte hlavu celkom dozadu. Zhlboka sa trikrát nadýchnite a vydýchnite. Vráťte sa do pôvodnej polohy.
 3. Nakloňte hlavu čo najviac vľavo. Zhlboka sa tri krát nadýchnite a vydýchnite. Vráťte sa do vzpriamenej polohy.
 4. Opakujte to isté, ale napravo.
 5. Nechajte hlavu klesnúť dopredu, potom ju tri krát otočte dookola a vráťte sa do vzpriamenej polohy.
 6. To isté, ale hlavu otáčajte opačným smerom.
 7. Vdychujte nosom niekoľkými krátkymi, ostrými vdychmi, pokiaľ nemáte plné pľúca. Zadržte na okamžik dych, a potom naraz vydýchnite ústami, pričom vydajte zvuk "ha!". Zopakujte 3x.
 8. Pomaly a plne vdychujte jednou nosnou dierkou (druhú si chyťte), vnímajte ako sa vám pri tom rozširuje žalúdok. Zadržte na okamžik dych. Potom pomaly vydychujte ústami a sledujte, ako sa žalúdok naopak zmenšuje. Toto cvičenie je zamerané na úplné vydýchnutie starého vzduchu z pľúc. Preveďte tri krát.
 9. To isté, ale s druhou nosnou dierkou.

Teraz, s čiastočne uvoľneným telom sa pri hlbokom dýchaní sústreďujte n svoje myšlienky. Predstavujte si, že celé vaše telo je uzavreté vo veľkej bielej guli. Vnímajte prúdiacu svetelnú energiu.
Ďalej pokračujeme v uvoľňovaní tela. Pozornosť sústredíme na prsty na nohách. Prikážte im, aby sa uvoľnili. Nech sa napätie a únava rozpustí. Opakujte tento postup s bruškami nôh, pätami, členkami, atď. Úplne uvoľnite pomaly celé telo - lýtka, kolená, stehná, slabiny, chrbát, brušnú dutinu... až po krk a potom pokračujte aj s rukami. Postupujte odspodu hore, cvičenie zavŕšte pri "treťom oku". (miesto v strede medzi očami, trochu vyššie na, až čele)

Teraz sa nechajte unášať, padajte stále hlbšie a hlbšie do svojho tretieho oka. Opustite materiálny svet, prestaňte ho vnímať, opustite svoje ego. Neblúďte bezhlavo medzi svojimi myšlienkami - len ich pozorujte, potom len jedinú a ak to zvládnete tak neskôr žiadnu. Počúvajte svoje vnútro, nechajte sa ním unášať, nech k vám už prichádza akýkoľvek pocit či zvuk, nenechajte sa vydesiť. Poddajte sa tomu, pohybujte sa stále vyššie, stále dovnútra.
Vaša intuícia bude rásť.

Je viacero spôsobov ako učiť svoju myseľ poslušnosti a v ďalšom článku vám ukážem začiatky ako ich spracoval P.Lasenic (hermetická prax) a zrejme pribudne článok aj o hlbších spôsoboch meditácie.

Ukončenie meditácie

Návrat do normálneho stavu zo stavu meditácie by nemal byť skokový, ale postupný. Je to tak lepšie ako z hľadiska telesného, tak aj duševného. Postup je podobný ako na začiatku, lež opačný. Svoje vedomie pomaly presúvajte od tretieho oka nazad do seba. Od hora dole oživujte svoje končatiny a rozkážte im, aby sa prebudili osviežené a zdravé, aby sa v nich prebudila sila. (Postupujte od hlavy - oči, zátylok, tvár, hrdlo... od ramien, paže, zápästia... cez hrudník, boky, stehná, kolená, lýtka...až po prsty na nohách. Všetky časti tela. )
Mali by ste sa cítiť uvoľnene, živo a s hlbším vnútorným pokojom.

Námety pre meditácie

 

Slnečné otázky sú myšlienky, nad ktorými by ste sa mali zamýšľať ráno, ako súčasť vašich ranných rituálov. Odpovede si môžete dať hneď, ale aj behom celého dňa. Pomôžu vám odhaliť vaše skryté možnosti a možno a dozviete o sebe niečo, čo ste ani netušili. Myšlienky sú očíslované ako dni v mesiaci, takže na každý deň by mala pasovať jedna otázka.

Myšlienky pre mesačné meditácie sú určené pre večerné meditácie, ktoré by sa mali konať v patričných mesačných fázach. (Tmavý mesiac, Dorastajúci mesiac, Spln, Ubúdajúci mesiac) Nie sú vo formách otázok.

Námety pre meditácie sú napísané pre štyri obdobia, začínajúce sa štyrmi veľkými dňami - Samhain, Imbolc, Beltain, Lughnasadah.

Slnečné otázky pre obdobie Samhainu

 1. Akým dojmom sa momentálne snažíte pôsobiť?
 2. Viete v sporoch uznať argumenty druhej strany?
 3. Po čom najviac túžite?
 4. Kde potrebujete zvýšiť sebakontrolu?
 5. Odkadiaľ čerpáte svoje kreatívne schopnosti?
 6. Neprehliadate možnosti duševného obohatenia?
 7. Ktoré z vašich plánov potrebujú lepšiu motiváciu?
 8. Čo vám chýba?
 9. Ktoré schopnosti potrebujete rozvinúť, aby bol váš život plnší?
 10. V ktorých oblastiach by ste potrebovali vyrásť?
 11. Na ktoré dávne túžby by ste mali rezignovať?
 12. Akým závojom si zastierate oči?
 13. Odkiaľ prichádza (pochádza) vaša inšpirácia?
 14. Nakoľko rešpektujete alebo zneužívate priateľstvo?
 15. Kde je vaše najzraniteľnejšie miesto?
 16. Aká stránka vašej osobnosti sa derie na povrch vo vašich snoch?
 17. Naplňujete svoje spirituálne poslanie?
 18. Aké prekážky musíte odstrániť zo svojho života?
 19. Ktorými predsudkami trpíte?
 20. Odkiaľ sa berie vaše duchovné poznanie?
 21. Čoho si najviac ceníte na skutočnosti, že ste človek?
 22. Čomu sa musíte učiť, aby ste dosiahli väčšej sebadôvery?
 23. Odkiaľ dostávate najplnšie osvieženie?
 24. Koho zo svojej rodiny si najviac vážite?
 25. Ku komu by ste sa mali chovať citlivejšie?
 26. Čo by vašim milovaným urobilo najväčšiu radosť?
 27. Aká nová myšlienka vo vás klíči túto zimu?
 28. Aké rozhodnutie čaká, až sa k nemu odhodláte?
 29. Aký strach vás drží v zajatí?
 30. Čo ohraničuje váš duchovný domov?
 31. Čo pre vás znamená ročný cyklus zrodenia?

Lunárne meditácie pre obdobie Samhainu

 1. Dary smrteľnosti
 2. Zimné spomienky z detstva
 3. Služba všetkému
 4. Zázrak života
 5. Zdroje svetla vo vašom živote
 6. Vaša zamilovaná hudba
 7. Odvaha prehrávať a znovu začať
 8. Schopnosť snov dôjsť k naplneniu
 9. Práca vašich rúk
 10. Požehnaná staroba
 11. Vaša možná budúcnosť
 12. Pamäť predkov vo vašom tele
 13. Vaša spriaznenosť s hviezdami
 14. Neporaziteľná prirodzenosť duše
 15. Pokladnica zimy
 16. Osviežujúci prameň chvály
 17. Posolstvo vetru
 18. Uspokojenie z vykonanej práce
 19. Pravda imaginácie
 20. Súhvezdia, ktoré sú naklonené vašej duši
 21. Duch zimnej zeme
 22. Radosť v priestore
 23. Spiaci život v semenách
 24. Cieľ vašej cesty
 25. Rozklad, ktorí je podmienkou nového života
 26. Mágia snehu
 27. Bludné cesty duše
 28. Spomienky na vašich drahých, ktorí zomreli alebo sú ďaleko
 29. Odkaz múdrosti, ktorí prenecháte svojim potomkom

Slnečné otázky pre obdobie Imbolcu

 1. Čo vo vašom živote práve začína?
 2. Ako uplatňujete v praxi svoje ekologické vedomie?
 3. O aké poznanie sa usilujete?
 4. Aké správy by ste radi počuli? Aké zmeny vo svojom živote od nich očakávate?
 5. Prekáža vaša závisť či iné špatné vlastnosti vášmu rastu?
 6. Aké posolstvo sa vám ostatní snažia zdeliť?
 7. Ako sa vo vašom živote prejavuje láska?
 8. Aké hranice potrebujete prekonať?
 9. S čím v poslednej dobe zápasíte a čo vám zápas prináša?
 10. Kde sa vo vašom živote prejavuje krása?
 11. Neobmedzuje vás vlastná samoľúbosť?
 12. Čo zo všetkého teraz potrebujete najviac, kto vám môže poskytnúť pomoc?
 13. Aké významné zákonitosti sa vo vašom živote za posledný rok prejavili?
 14. Čo vás zotročuje a ako sa môžete oslobodiť?
 15. Koho sa snažíte kontrolovať?
 16. Po akej životnej skúsenosti túžite zo všetkého najviac?
 17. Aké posolstvo sa vám snaží predať vaše telo?
 18. Akej záťaže sa musíte zbaviť a ako na vás v súčasnosti dolieha?
 19. Aké nové obzory sa otvárajú vášmu porozumeniu? Ako ovplyvňujú vaše doterajšie chápanie sveta?
 20. Podrýva váš kritický prístup niekoho, alebo niečo?
 21. Čo si potrebujete vyjasniť, aké motivácie vás vedú?
 22. V ktorých oblastiach potrebujete odpočinok a nové sily?
 23. Aké spomienky si zo všetkého ceníte najviac?
 24. Aké bremená by ste mohli zdvihnúť z cudzieho chrbta?
 25. Čo vám prezrádzajú vaše sny?
 26. Ako sa musí zmeniť váš súčasný spôsob života?
 27. Aké vplyvy sa pokúšajú presadiť vo vašom živote?
 28. Kde leží "Jar" vášho života?
 29. Ktoré zo svojich schopností prehliadate?
 30. Púšťate do svojho života spontánnosť?
 31. K čomu sa potrebujete vrátiť, čoho si musíte viacej vážiť?

Lunárne meditácie pre obdobie Imbolcu

 1. Vaša obľúbená rastlina či kvet
 2. Veci, ktoré vás inšpirujú
 3. Spomienky na detské hry
 4. Dary jari
 5. Vaše príbuzenstvo s celým ľudstvom
 6. Meditácia o pravde
 7. Obľúbený príbeh, ktorý na vás zapôsobil
 8. Pohostinnosť a priateľstvo ľudí spriazneného ducha
 9. Požehnanie ohňa
 10. Výhľad z okien imaginácie
 11. Itinerár vašej spirituálnej púte
 12. Útecha pamäti
 13. Pozvanie, ktoré vám ponúkajú sny
 14. Dedičnosť vašej krvi
 15. Integrita vášho poslania
 16. Dar milosti
 17. Útecha odpúšťania
 18. Prísľub obzorov
 19. Váš vzťah k zemi
 20. Požehnanie dažďa
 21. Meditácia o básni, ktorá oživuje vášho ducha
 22. Služba rodičovstva
 23. Vaša doterajšia spirituálna púť
 24. Ochranná moc a sila túžby vo vašom srdci
 25. Dar lásky
 26. Pieseň o novom živote, ktorú spieva jar
 27. Tiché svedectvo nevinnosti tvárou v tvár tyranii
 28. Váš milovaný strom
 29. Milostiplné objatie noci

Slnečné otázky pre obdobie Beltainu

 1. Aké tvorivé možnosti sa vám v týchto dňoch naskytli?
 2. Aké obavy vás ťažia? Aké slabosti skrývate?
 3. V ktorých oblastiach života potrebujete rásť?
 4. Keby ste si mali vybrať sny, po ktorých splnení túžite, ktorým by ste dali prednosť?
 5. Kde prekypujete energiou?
 6. Aké zákonitosti ste už objavili na vašej duchovnej púti?
 7. Čo je zdrojom životnej energie vo vašom vnútri?
 8. Ktoré zlámané alebo rozkúskované časti vášho života potrebujete napraviť?
 9. Aký príbeh z vašej minulosti svedčí proti vám? Ako by mal vypadať váš nový príbeh?
 10. Čo a prečo vás zranilo? Aká môže byť liečba?
 11. Komu najviac potrebujete odpustiť?
 12. Čoho si najviac na živote ceníte?
 13. Ktoré zo svojich životných ambícií musíte naplniť?
 14. Ako v súčasnosti obmedzujete sami seba?
 15. Čo vás v mysli prenasleduje?
 16. Čo vás najviac nahnevá? Prečo?
 17. Aké úlohy pred vami vyvstávajú?
 18. Čo sa momentálne musíte naučiť zvládnuť?
 19. Aké obete musíte podstúpiť, aby sa vaše plány splnili?
 20. Vážite si dôvery, alebo ju zneužívate?
 21. Odkiaľ čerpáte svoju odvahu?
 22. Ktorý z vašich zmyslov je najslabší? Venujte sa jeho precvičovaniu.
 23. Čo vás v živote hreje?
 24. V ktorých oblastiach sa povyšujete nad druhých?
 25. Nezneužívate zodpovednosť alebo osobnú moc?
 26. Cítite sa pripravený zasiahnuť, keby sa niekto ocitol v nebezpečí a potreboval vašu pomoc?
 27. Využívate, alebo zneužívate čas určený k oddychu a čerpaniu nových síl?
 28. V ktorej oblasti sa najviac potrebujete ukázniť?
 29. Ktoré zo svojich zvláštnych darov či schopností prehliadate?
 30. Ako môžete usporiadať a zjednodušiť svoju zmätenosť?
 31. Ktorý priateľ, na ktorého zabúdate, by najviac ocenil váš záujem o kontakt?

Lunárne meditácie pre obdobie Beltainu

 1. Podpora priateľstva
 2. Poslanie vášho tela
 3. Stratené a nájdené lásky
 4. Mier a porozumenie medzi národmi
 5. Nadbytok vo vašom živote
 6. Plány, po ktorých uskutočnení najviac túžite
 7. Doplňujúce sa vlastnosti muža a ženy
 8. Vaše schopnosti
 9. Múdrosť prírody
 10. Rast vo vašom citovom živote
 11. Dar erotického života
 12. Šťastie
 13. Mesačné rytmy a cykly vo vašom živote
 14. Utajená zem snov
 15. Túžba vášho srdca
 16. Požehnané dary zeme
 17. Partnerské vzťahy vo vašom živote
 18. Posolstvo vo vtáčom speve
 19. Sprevádzanie samoty
 20. Činnosti, ktorými by ste sa najradšej zaoberali
 21. Brehy domova
 22. Význam extáze vo vašom živote
 23. Vôňa kvetov
 24. Krása večných hviezd
 25. Sila a krása v maličkostiach
 26. Bohaté poklady vášho vnútra
 27. Miesto, kde sa nachádza odpočinok a mier
 28. Spev noci
 29. Chvíle, kedy sa všetko zdalo stratené, ale k dobrému sa obrátilo

Slnečné otázky pre Lughnasadh

 1. Aká potrava živý vašu dušu?
 2. Aké poklady skrýva pokladnica vášho srdca?
 3. Nevynakladáte na niektoré činnosti príliž mnoho námahy, ktorú by ste mohle ušetriť?
 4. Nezneužívate niečiu dôveru, neobmedzujete slobodu svojich blížnych?
 5. Čo potrebujete práve teraz splniť alebo dokázať?
 6. V ktorých oblastiach by ste sa mali šetriť?
 7. Ako prispievajú zdroje tohto sveta k zachovaniu vášho života?
 8. Aké tradičné vzťahy vás podporujú?
 9. Aký typ harmónie sa vo vás ozýva?
 10. Komu by ste mali veľkoryso vyjadriť vďačnosť?
 11. Aký zármutok vo vás hlodá, bez toho, že by ste mu dali priechod?
 12. Kam by ste v súčasnosti mali vložiť svoju dôveru?
 13. Aký je váš spirituálny cieľ?
 14. Čo sa mení vo vašom vnútri?
 15. Kedy ste naposledy oslavovali alebo sa účastnili oslavy?
 16. Uskutočňujete pohostinnosť ducha?
 17. Ktoré svoje schopnosti by ste mali vybrúsiť?
 18. Akú radosť najviac postrádate? Čo je pre vás zdrojom radosti?
 19. Na ktorých oblastiach vášho života musíte teraz ťažko a trpezlivo pracovať?
 20. Čo motivuje váš životný štýl?
 21. Nespotrebovávate príliš mnoho zdrojov tohoto sveta?
 22. Neprivlastňujete si zdroje alebo čas, ktoré patria niekomu inému?
 23. Ako svojim životom slúžite pravde?
 24. Plníte svoje záväzky, alebo ich zanedbávate?
 25. Čo vzrušuje vášho ducha?
 26. Ktorých svojich schopností si najviac vážite?
 27. Ktoré staré zvyky potrebujete zmeniť?
 28. Udržujete kontakt so svojimi emóciami?
 29. Ktoré nerozpoznané potreby vás zožierajú?
 30. Z akých predstáv a pohľadov na svet ste vyrástli?
 31. Čo vo vašom živote musíte oslobodiť?

Lunárne meditácie pre Lughnasadh

 1. Sloboda k rozhodným činom, ktoré musíme vykonať
 2. Vzdialený priateľ
 3. Požehnanie vody
 4. Váš obľúbený strom
 5. Poučenie z choroby
 6. Tvorivá sily nádeje
 7. Dôležitosť poslania
 8. Odvaha k zmenám
 9. Výhľad z okien
 10. Posolstvo krvi
 11. Sláva západu slnka
 12. Svit mesiaca a morský príliv
 13. Pieseň spievaná zemou
 14. Tiché tóny skutočnej lásky
 15. Úroda vašej duše
 16. Alchýmia jesene
 17. Vaše zamilovaná pieseň
 18. Grál, ktorý je cieľom vášho hľadania
 19. Pokoj a mier záhrad
 20. Sloboda odísť
 21. Posiľňujúca sila spánku
 22. Spomienky na vzdialené miesta a miesta, ktoré už neexistujú
 23. Pramene útechy
 24. Uspokojenie z prekonaných prekážok
 25. Vaša obľúbená báseň
 26. Požehnanie súmraku
 27. Spriaznenosť so zvieratami
 28. Neexistencia času
 29. Rozmery

Spracované podľa knihy Keltské rituáli od Caitlín Matthewsovej, Votobia 1997

Runy

 

Runy sú veľmi zaujímavým typom písma, ktoré je pomerne náročné ako na písanie, tak aj na čítanie. A práve preto aj vznikli. Okultisti a mágovia v dávnych časoch potrebovali strážiť svoje tajomstvá pred pohľadom nevhodných očí. Neskôr tieto typy písiem prebrali aj čarodejnice a to nie len pre možnosti utajenia, ale hlavne pre ich zložitosť. Písmo sa dá totiž využiť na magické (či veštecké) účely práve vďaka tomu, že je treba sústrediť značné duchovné úsilie pri ich písaní. Mnohé runové abecedy sú navyše vytvorené tak, že sú „hranaté“, a teda sa ľahko vyrývajú či leptajú do rôznych materiálov a sú priam ideálne pri značení predmetov, výrobe amuletov a pod.

Existuje mnoho variánt runového písma, ale všetky vychádzajú hlavne z troch druhov: germánsky, anglosaský a škandinávsky. Tu je niekoľko príkladov:


Anjelská abeceda

Taktiež známa ako nebeská abeceda, používaná hlavne v ceremoniálnej mágii.

Malachim

Ďalšia abeceda občas prezývaná aj „jazyk mágov“, používaná vtakmer výlučne v ceremoniálnej mágii.

Rieka

„Prechod cez rieku“ – využívaná v ceremoniálnej mágii a samostatnými čarodejnicami.

Seax-wicca

Obľúbená abeceda v Sasskej wicci.

Thébska abeceda („abeceda čarodejníc“)

Často krát využívaná abeceda v čarodejníckych spolkoch, hlavne u Gardneriánov. Abeceda čarodejníc nie je celkom správnym pomenovaním.

 

Problémy – používanie rún prináša so sebou aj niekoľko problémov. (Uff?) Predovšetkým, pri runách nenájdeme dĺžne ani mäkčene, takže priamy prevod písmen našej abecedy do rún je takmer nemožný. Okrem toho, pri takomto používaní v podstate ani nie je problém rozlúštiť runový nápis. Runy takto vlastne len sťažia čítanie.

Magické oleje

 

 

Oleje využívané v hlavných rituáloch

zdroj: Scott Cunningham
použitie: proste zmiešajte uvedené prísady v nádobe

Sabatový olej
používa sa pri sabatoch, na spojenie s Božstvami

3 diely pačule
2 diely pižma
1 diel karafiátu

Iný sabatový olej
3 diely santalového dreva
2 diely citrónu
1 diel ruže

Olej splnu
- potiera sa ním telo pred esbatom

3 diely ruže
1 diel jazmínu
1 diel santalového dreva

Olej Bohyne
používa sa behom rituálu na uctenie Bohyne

3 diely ruže
2 diely tuberózy
1 diel citrónu
1 diel voňatky
1 diel ambry

Olej Boha
používa sa pri rituály uctenia Boha

2 diely kadidla
2 diely škorice
1 diel vavrínu
1 diel rozmarínu
1 diel pižma

Oltárny olej
potiera sa ním oltár na zbavenie nečistôt

4 diely kadidla
3 diely myrty
1 diel galangalu
1 diel sporýša lekárskeho
1 diel levandule

Iné oleje

zdroj: Ute York

Magický Venušin olej
recept budiaci milostnú žiadosť so skrášľovacími účinkami:

3 kvapky ylang-ylangu
2 kvapky pelargónie
1 kvapka kardamomu
4 kvapky harmančeku

Zmiešajte oleje a použite ich v aromatickej lampe, najlepšie pri večery s vytúženou osobou. Taktiež sa dá použiť na prípravu voňavého kúpeľa.

Masážny „povzbudzujúci“ olej
tento olej sa používa na masírovanie a mal by vám pomôcť v prípade, že pre zhon, stres či vyčerpanie zažívate „slabú sexuálnu stimuláciu“. Úžasná masáž vrj pomáha odstrániť zábrany, celkove uvoľňuje a „zbližuje“ ľudí...

2 kvpaky muškátovej masti
2 kvapky ylang-ylangu
3 kvapky pelargónie

oleje rozpustite v 15 ml základného oleja a jemne ním masírujte chrbát a brucho. Sporýš lekársky zväčšuje milostnú túžbu, Harmanček prináša pokojný spánok.

Snový vankúš
Naplnte malý vankúš týmito bylinami a darujte ho niekomu.

Vavrín – pre lepšie sny
Eukalyptus alebo Chmel – pre uzdravenie
Tymián – proti smútku

O vôňach

Vône, ktoré zvádzajú:
zázvor, jazmín, kardamon, levanduľa, vavrín, pižmo, pačula, ruža, santalové drevo, fialka, ylang-ylang, cédrové drevo, škorica

Vône, ktoré šíria harmóniu:
bazalka, gardenia, narcis

Vône, ktoré prehlbujú milostnú túžbu:
marhuľa, gardenia, klinček, kosatec, jasmín, ruža

Rituály

                                             
Úvod k wiccanským rituálom

Scot Cunningham definuje rituál takto: "Je to špecifický spôsob pohybu, manipulácie s predmetmi alebo sled vnútorných procesov, vytvorených k vyvolaniu určitého efektu." Vo wicci ide o obrady, ktorými sa zlaďujeme s prírodou, vzdávame úctu bohom a posiľňujeme naše vzájomné vzťahy.

Naše rituály nie sú nejako zvlášť zložitou záležitosťou. Dôležitý je základ a myšlienka, prevedená nejakou formou. Preto je možné upravovať si existujúce rituály pre seba, tvoriť vlastné (teda nám najbližšie) či skúšať nové.

Tieto rituály sa prevádzajú hlavne počas nocí pri splne a počas Veľkých dní. Základná forma vyzerá asi takto:

1. Stavanie chrámu (tvorenie kruhu)
2. Samotný rituál
3. Rušenie chrámu (mazanie kruhu)

Na začiatku je potrebné postaviť "dočasný chrám", do ktorého nebudú prenikať škodlivé vplyvy, miesto kde sa môžeme cítiť bezpečne a hlavne kde môžeme koncentrovať našu energiu. V úvode ide hlavne o vzývanie bohov a ich pozvanie medzi nás, je to akési naladenie sa na naše vnútro. Tu sa začína obrad.
Potom nasleduje "hlavná časť" rituálu, ktorá má špecifický zmysel a prevedenie, kedy sa vlastne vykonáva podstata rituálu.
Napokon, je treba náš chrám zrušiť, čomu predchádza to najdôležitejšie - je to poďakovanie za prítomnosť bohov a tvorivých síl, ktoré nám pri rituáli pomáhali. Je to akoby rozlúčenie sa a spätné preladenie sa z "duchovnej roviny" nazad na tú našu pozemskú.

Trochu komplexnejší pohľad (9-bodový) vyzerá asi takto:

Očista seba - tu ide o to, aby sa človek zbavil okrem telesných nečistôt (napríklad rituálnym kúpeľom), aj tých, ktoré sú v ňom samotnom: zlé negatívne myšlienky, emócie a podobne. To sa dosahuje hudbou (trebárs bubnovaním, vlastne hrou na akýkoľvek hudobný nástroj). Taktiež by sa človek nemal sústrediť na rituál ktorý príde, pretože ten už je dávno v pohybe.

Očista miesta – z hľadiska wicci existujú dva typy chrámov – ten ktorý si vyxtvoríme v prírode, alebo v skromnejšej verzii ten, ktorý máme doma. Miesto pre chrám, zvlášť pokiaľ bude vytvorený v interiéry, zvyčajne potrebuje očistiť. Začína sa fyzickou očistou, a potom najčastejšie (a najromantickejšie) je použiť povestnú metlu čarodejníc. Ďalej sa využíva predstavivosti (trebárs ako z metly lietajú fialové svetlá a odnášajú všetko zlé), kropenie vysvätenou vodou, soľou, vydymenie kadidlom a pod.

Vytvorenie posvätného miesta – vytvorenie magického kruhu s využitím predstavivosti

Vzývanie – predstavuje jedinú naozaj povinnú časť obradu. Môže ísť o modlitbu či pár veršou na pozvanie Boha a Bohyne k nám. Je to vlastne formálne spojenie sa s vyššími silami, nikdy však nevynechávajúc božstvá. Je to prebudenie božskej iskry v každom z nás, je to napojenie sa na to krajšie v nás samotných.

Rituálne zvyky (pri sabatoch a esbatoch) – tieto závisia od typu rituálu, ktorý prevádzame. Môže to byť meditácia, poďakovianie, alebo len určité zamyslenie sa nad niečím. Platí, že hoci sa rituály berú vážne, mala by prevládať dobrá nálada a nemali by prevládať pochmúrne myšlienky, či dogmatické dodržiavanie všetkého presne na milimeter. Trebárs v prípade, že zhodíte sviečku, vôbec nezaškodí keď sa tomu zasmejete...

Prebúdzanie energie (v rámci mágie) – v rámci magického úkonu sa v tomto bode začne s hromadením energie, niektorým z bežne užívaných spôsobov (sviečky, tanec, spev...) Potom nasleduje zameranie sily a jej vypustenie, aby sa dosiahlo žiadaného činu. Vlastne je to magická činnosť.

Uzemnenie sily – je to akýsi prechod z duševne zmenených stavov nazad do bežného života, preladenie späť do reality. Táto časť sa nazýva aj Koláče a víno (Koláče a pivo), pretože ako názov napovedá, je to čas na zjedenie niečoho menšieho. Ešte predtým sa však obetúva trochu z nápoja a jedla pre Bohov.

Poďakovanie Bohyni a Bohu – toto hádam nepotrebuje komentár. Proste sa poďakujeme Bohom za ich pozornosť, za to že s nami boli v kontakte a vlastne za všetko .

Zrušenie kruhu – tu sa rituál končí a kruh sa formálne ruší

 

Dogma a rituál

Čarodejnice sa venujú svojim rituálom nie z dôvodu toho, že by za to očakávali nejakú nebeskú odmenu, ale pretože sa snažia zžiť s prírodou a tieto rituáli skôr "vylepšia" ich pozemskú existenciu. ďalej je dobré si uvedomiť, že na rozdiel od dogmatických vierovyznaní, wicca nenúti žiadnu čarodejnicu vykonávať akékoľvek rituály, takže spájať naše rituály s dogmami nie je správne. Človek z hľadiska duchovného nemusí vykonávať nijaké rituály.

Kniha tieňov

Rituály si čarodejnice zapisujú do povestnej "knihy tieňov", hoci nie vždy tomu bolo tak. V tejto knihe, ktorú by mal mať každý sabat, sú zapísané všetky rituály a poznatky, ktoré sa k wicci viažu. Túto knihu má skoro každá čarodejnica a zvlášť tie, ktoré pracujú samostatne.
Kniha tieňov môže byť malý zápisník, ale trebárs aj "hrubá kronika" a na jej zovňajšku nezáleží, hoci mnohé existujúce knihy tieňov odrážajú autorove umelecké schopnosti. Dôležité samozrejme nie sú pekné ornamenty, ale obsah.
Knihu je dobré začať vlastnými poznámkami o wicci a prírode, či myšlienkami, ktoré nás k wicci priviedli. Aby sme vždy vedeli, kto sme a kam kráčame.

 

 


Tarot

 

Je asi málo ľudí, ktorý by ešte nepočuli o tajomných kartách s úžasnými obrazmi, pomocou ktorých sa vraj dá vykladaťbudúcnosť. Tarot je naozaj úžasné dielo, ale jeho využitie je ďaleko viac, než len jednoduché vykladanie pravdepodobnej budúcnosti. Tarotové karty sa dajú použiť ako zdroj inšpirácie, meditačná pomôcka, hra (moderné žolíkové karty vznikli práve z tarotu, hoci z veľkej arkány - 22 tromfov sa tu zachoval len blázon v podobe šaša) ale ako tvrdia mnohý učenci a okultisti, je to hlavne nástroj poznania, pričom v kartách sú symbolickou rečou znázornené odveké pravdy, týkajúce sa nás všetkých. Mnohí (hlavne A.Crowley) ho nazývajú aj knihou Thovtovov, egyptskou knihou múdrosti.
Zdá sa, že najväčšia sila tarotu spočíva práve v jeho symbolike nezávislej na kultúre, v archetypiálnych obrazoch , ktoré prehovárajú ku každému človeku. Význam jednotlivých obrázkov je ovšem trochu diskutabilný a hoci je mnoho skvelých prác o tarote, skutočný význam nepozná presne nikto. Keď sa totižto objavil tarot (v roku 1379 ho už využívali v Taliansku), bol bez popisov k jednotlivým kartám.

Klasický tarot sa skladá zo 78 kariet (alebo "lám"), ktoré sa delia na dve veľké skupiny - malú a veľkú arkánu. Malá arkána má 56 kariet, pozostáva zo štyroch farieb po 14 kariet. Farbami rozumieme mince (pentagrami), poháre, palice a meče. Tieto pochádzajú z talianského tarotu zo 14. storočia. Jedna z týchto 14 kariet sa volá žolík.
Potom tu máme veľkú arkánu, alebo 22 veľkých tromfov, ktoré sú základom tarotu. Každá z týchto kariet má veľký význam, a taktiež sa spája s hebrejskou abecedou. Mnohí okultisti sa tu rozchádzajú v názore hlavne na poradie niektorých kariet (hlavne 8 a 11 a Blázna, ktorý má číslo 0), no vo všeobecnosti existuje štandardná verzia. Najhlbšie učenia o tarote prirovnávajú tieto tromfy "mystickej" ceste duše týmto svetom, pričom jasne hovoria o všetkých úskaliach, ktorými musí prejsť, aby prišla do cieľa. V tomto smere je tarot úžasným vodítkom pre život a každý kto pochopí význam jednotlivých kariet, stáva sa pánom svojho osudu...

Pôvod tarotu je taktiež veľmi zložitá téma, pretože nikto nevie kde vznikol a spája v sebe poznatky rôznych národov, ktoré musel tvorca (alebo tvorcovia) ovládať. Najrozšírenejšia verzia vraví, že vznikli v Indii a do Európy boli privezené cigáňmi, ale veľmi často krát je diskutovaná aj verzia o egyptskom pôvode (v čase, keď francúzky fylológ Antoine Court de Gebelin pracoval na knihe "Primitívny svet, analyzovaný a zrovnávaný s moderným svetom").

 

Runová mágia

 Runy sú v podstate malé obrázky, ktoré sa buď maľujú, vyrezávajú či leptajú na príhodné miesta, alebo predstavujú v mysli. V skutku ide o to, že pri tvorení rún je potrebné sústrediť sa na ne, pretože ide o znaky, ktoré môžu byť dosť komplikované. Pravda je však aj taká, že runy sú v celku jednoduchým systémom (hoci existuje veľa variánt) a ich tvar nie je navrhnutý vyslovene tak, aby bolo čo najobtiažnejšie ich tvoriť, ale aby sa ľahko vyrezávali a pod. Zrejme aj preto sú tvorené jasnými čiarami.

Runová mágia je aj podľa S.Cunninghama v celku jednoduchá: napríklad na meč sa môže vyleptať runa aby zabezpečila bojovníkovi lepšiu ranu či ochranu pred nepriateľovým mečom, na kalichoch môžu symboly pôsobiť ako ochranný prostriedok proti jedu a podobne. A to zďaleka nie sú všetky možnosti rún.

Pre wiccanov je známe takéto použitie: runy sami o sebe silu nemajú a teda pokiaľ do nich nevložíme svoju vlastnú, len ťažko sa môžu splniť naše očakávania. Pri tvorení rún je nutné sa pozorne sústrediť, využívať silu predstavivosti a zameriavať vlastnú energiu do runy. Tak trochu tomu pomáhajú aj tie tvary samotných rún, ktoré bývajú občas tak nezvyčajné, že sa človek musí naozaj snažiť.

Využitie rún je obmedzené zrejme iba fantáziou dotyčného človeka, ktorý s nimi pracuje. Mnoho ľudí má vlastnú zásobu spôsobov, ako runy použiť. V prípade, že sú runy maľované na papier, je možné pridržiavať sa aj farieb, hoci nie je to potrebné.

 viac o runách na

www.deeweenka.szm.sk

Mágia sviečok


Teória

Mágia sviečok je jednou z najpopulárnejších foriem sympatetyckej mágie, ktorú využívajú wiccania. Je jednoduchá a bezpečná a na jej realizáciu netreba žiadne špeciálne pomôcky, ale takmer výlučne sviečky.

Táto mágia pracuje na princípe „hrania“ toho, čo chceme dosiahnuť. Pomocou sviečok je možné zobraziť celú situáciu a nasmerovať jednotlivé prvky tak, ako si to predstavujeme. Sviečky pri tom predstavujú nielen jednotlivých ľudí, ale aj veci či pojmy, ako láska, pokoj a podobne. Podobným spôsobom funguje aj mágia hlinených či voskových figúrok.

Je zrejmé, že budeme potrebovať sviečky. Nie však hocijaké, ale rôznych farieb, pretože farba je pri takomto rituály jednou z najdôležitejších zložiek. Zdá sa, že existuje viacero interpretácií toho, ako pôsobí ktorá farba na človeka – technicky vzaté, na každého asi inak. Ale nemožno poprieť, že sú aj akési spoločné vlastnosti, ktoré vnímajú všetci ľudia rovnako. Napríklad zelená je upokojujúca, pretože to zrejme súvisí s tým, že všetko v prírode je zelené, červená je zasa ohnivá, zosobňuje silu a tak podobne. V tabuľkovej časti sú preto uvedené jednoduché asociáce, aby ste si pri tvorení rituálu ľahko vybrali. Pre tých, ktorý sa o vec zaujímajú viac,  za povšimnutie stojí aj symbolika farieb, používaná vo východných náboženstvách. (tie, ktorými sa popisujú čakry).

Taktiež budeme potrebovať nejaké miesto, kde sa bude rituál prevádzať. Označuje sa ako oltár, ale v podstate je to len nejaké „špeciálne miesto“, určené na túto činnosť. Pri rôznych rituáloch treba nechať sviece rozložené a to by mohlo prekážať. Okrem toho, je dobré, aby sa „atmosféra“, ktorá vzniká pri rituály, viazal k tomuto miestu a nebola rušená napríklad návštevou, ktorá potrebuje stolík na hranie kariet. Samozrejme, je možné použiť aj skutočný oltár a občas je to aj výhodnejšie.

Ako začať

Najprv si teda vyberieme sviece, ktoré budeme používať. Pri (akomkoľvek) rituály bude potrebná aspoň jedna biela oltárna sviečka (jej funkcia je hlavne na osvetľovanie priestoru...), vami zvolená podobizeň Boha a Bohyne (toto nie je dôležité, ale aspoň nám to pripomína, aby sme silu nezneužívali a brali na vedomie fakt, že za všetko sa platí), ďalej kadidelnicu (alebo vonné tyčinky...), vodu a soľ.

Pri výbere sviečok môžeme (musíme) použiť tabuľky,  ktoré sú pomerne prehľadným a jednoduchým návodom na výber správnych farieb. No a samozrejme si musíme vybrať správnu dobu, takže si rituál musíme načasovať.

Príprava sviečok

Niektoré sviece (prípadne všetky) musia byť pred rituálom „oblečené“, alebo v smrteľnej reči – musia sa pomazať olejom. Použiť môžeme špeciálny olej na sviece, olivový olej, alebo rôzne éterické oleje. Je dobré, pokiaľ je olej nejakej farby, aby ladila so sviecou. Samozrejme, olivový olej sa neráta za farebný...
Dôležité ovšem je, ako sviečku pomazať. Sviece sa mažú smerom od stredu ku krajom, podľa obrázku. Pri tom je nutné sústrediť sa buď na výsledný efekt celého magického úkonu, alebo špeciálne na funkciu svečky. Pokiaľ má predstavovať „niekoho“, tak sústreďujeme svoje myšlienky práve na túto osobu a podobne.

viac o mágie sviečok na

www.deeweenka.szm.sk

Povrazová mágia

 

Je to jedna z najjednoduchších foriem mágie a nepotrebujete na ňu nič iné, len povraz. Tento povraz by mal byť dlhý 2,7 metra, teda 9 stôp. (ako je priemer kruhu...) a mal by mať červenú farbu (farba života, krvi - ale aj sily a vitality).
Výhoda šnúrkovej mágie je v tom, že kúzlo sa dá "načasovať" a vypustiť v pravý okamih. Sila bude uschovaná a vy ju môžete použiť presne vtedy, kedy je to najvhodnejšie. Silu je taktiež možné vypúšťať postupne a nie celú naraz, napríklad keď nie je vhodná fáza mesiaca.

Výroba povrazu

Samozrejme, najlepší povraz je taký, ktorý si vyrobíme sami. Ako materiál je najvhodnejší hodváb (ale aj vlna či nylón - ideálne sú všetky prírodné materiály). Je dobré spliesť viacero prameňov do pevnejšieho vrkoča. Na oboch koncoch je dobré spraviť uzlík, aby sa nerozplietol. Potom šnúrku už len vysvätíte.
Šnúrka je považovaná za vlastný nástroj a je dobré, ak ju nepoužíva nikto okrem vás. (ako athame). Taktiež by sa mala používať výhradne len magický účel, prípadne ako súčasť odevu počas obradov.

Používanie povrazu

Čarodejnica (alebo aj celý sabat) sedia v kruhu a spievajú. (Je to častejšie, než tanec). Keď sila v kruhu začne narastať, čarodejnica občas prestane spievať a zaviaže uzol. (v prípade sabatu je to rovnaké - každý člen sabatu občas prestane spievať - kedy to uzná za vhodné, bez toho že by si všímal druhých - a uviaže uzol.) Uzle sa viaže od konca špagátu a pri každom uväzovaní sa povie nejaká veta, povzbudzujúca kúzlo. (Najvhodnejší počet uzlov je 9 uzlov). Uzly sa taktiež viažu v presnom poradí, ktoré ju ta znázornené:

Uväzovanie uzlov

Vhodné slová:
Prvým uzlom kúzlo začína
Druhý uzol kúzlo uskutočňuje
Tretí uzol všetko potvrdí
Štvrtým uzlom silu zhromaždím
Piatym uzlom kúzlo ožije
Šiestym uzlom kúzlo upevním
Siedmym uzlom udalosti okorením
Ôsmy uzol bude Osud
Deviaty uzol mi dá, čo je moje

Pri zaväzovaní posledného uzla (deviateho) je všetka energia zameraná na povraz (hlavne na uzly), a všetka predstavivosť zameraná na cieľ. Sila ktorú sme vyvolali, je teraz uschovaná v uzloch, ktoré môžeme v príhodný čas uvoľniť.
Celkove je deväť uzlov, a hoci boli vytvorené počas jediného rituálu, rozväzovať sa môžu po jednom - v tomto prípade postupujte práve tak, ako pri ich viazaní. Najprv uzol na kraji, potom na opačnom atď. Rozhodne nie v poradí opačnom. Keď budete uzol rozväzovať, myslite pri tom na výsledok, ktorý chcete dosiahnuť. Potom sa kývajte a snažte sa vytvoriť silu. Energiu z uzlov a silu uvoľnite s výkrikom.

 

Kvety a vlastne bylinkárstvo ako také je značne rozsiahlou súčasťou wicci a vzhľadom na to, že wicca je viera prírodná, je jej neoddeliteľnou súčasťou. Z byliniek sa dajú získať liečivé látky, majú neobyčajnú moc a v konečnom dôsledku vedia spríjemniť aj tie najmenej pohostinné miesta.
Za starých časov bolo veľmi dôležité poznať rastliny okolo seba, pretože boli potrebné k prežitiu. Bolo potrebné poznať presné obdobie, kedy ktoré plody dozrievajú a podobne.

Dodnes bolo identifikovaných a klasifikovaných viac ako štvrť milióna druhov kvitnúcich rastlín. Tieto rastlinky sa vyvíjajú podľa jedného z troch možných vývojových cyklov. Všetky vývojové cykly majú ovšem rovnaké fázy: klíčenie, rast kvetov a produkcia semien.

Jednoročné rastliny zavŕšia tento životný cyklus počas jediného roku. Kvitnú len raz, vyprodukujú semená a hynú. Dvojročné rastliny kvitnú len v druhom roku svojho života, potom uvoľnia semeno a uhynú. No a nakoniec trvalky kvitnú a produkujú semená mnoho rokov, niekedy umrú po vypustení semena, aby ďalší rok pokračovali vo svojom cykle ako nové výhonky.

Rôzne druhy začínajú svoj cyklus v rôznych ročných obdobiach. Niektoré kvety začnú v lete a ich plody dozrievajú na jeseň, vývoj iných začne v skoršom či neskoršom období. Životný cyklus rastlín ovplyvňuje podnebie, pôda, okolie v ktorom sa nachádzajú a počet slnečných dní.

 

Štruktúra kvetu

 

Všetky kvety (byliny), napriek tomu že existujú v toľkých formách, sa skladajú z troch hlavných častí: koreňa, stonky a listu. Každá kvetina má odlišne utvorený kvet, podľa toho, ku ktorému rodu a druhu patrí. Pri určovaní rastlín je dôležité poznať tvar kvetu, pretože ide o jeden z identifikačných znakov.
Časti kvetu môžeme považovať za modifikované listy, ktoré obvykle tvoria viac kruhov okolo bázy kvetu. Pokiaľ začneme sledovať štruktúru byliny miestom pripojenia kvetu k stonke, môžeme sa pri našom postupe k stredu venovať jednotlivým kruhom:
Prvý, vonkajší kruh je často krát premenení na zelené sepálne listy, teda kalich (calix). Tieto sepály chránia púčik, kým sa nerozvinie v kvet. Na rozvinutom kvete majú obyčajne tvar pohára pod kvetom v mieste, kde sa pripojuje na stonku. Nad sepálamy sa nachádza vnútorný kruh, obvykle svetlo zafarbených petálnych lístkov, t.j. koruna (corolla). Funkcia petálov spočíva v tom, že nesú „nektárotvorné žľazy“, ktoré priťahujú hmyz a uľahčujú opeľovanie. Tieto dva kruhy (sepály a petály) tvoria lôžko kvetu a obklopujú reprodukčnú časť kvetu.
Smerom k stredu kvetu sa nachádza jeden alebo viac kruhov tyčiniek, samčej časti kvetu (androecium). Každá tyčinka sa skladá z tenkého filamentu, zakončeného prašníkom. Prašník vytvára peľ, potrebný pre rozmnožovanie.
Posledný a najvnútornejší kruh tvorí gynoecium - ženská časť kvetu. Skladá sa aspoň z jedného piestiku (carpel), častejšie ich však obsahuje niekoľko. Každý piestik obsahuje jednu alebo viac semenníc (placenta) s vaječnou bunkou. Piestik ako celok sa skladá zo semenníku, čnelky a blizny. (ovariom, stylus, stigma)
Rastliny sa rozmnožujú prostredníctvom plodov, ktoré s po opelení vyvíjajú z tkaniva semenníku. K opeleniu dochádza prenosom peľu jednej rastliny na piestik inej, vetrom alebo prenosom hmyzom. Plod chráni zárodok do doby zrelosti a zároveň často pomáha rozširovaniu semien.

Druidský pohľad na byliny


Staroveký druidy vnímali rastliny ako niečo omnoho viac, než len fyzické objekty a chápali, že ich vlastnosti sú ďaleko väčšie, než len tie čo sa prejavujú fyzicky. Rastlina má spoločne s fyzickými a magickými atribútmi taktiež skryté energie.
Starí drudi chápali, že rastlina má isté fyzické vlastnosti ktoré keď pochopili, bolo niekedy možné predvídať chovanie rastliny v priebehu ročných období. Taktiež si všimli, že dospejú k dobrým výsledkom, keď budú využívať fyzické i liečivé vlastnosti znovu a znovu, za rovnakých podmienok. Celý potenciál rastliny je však možné využiť len vtedy, keď sa rovnako silne zapoja taktiež skryté energie a magické schopnosti.
To, ako sa rastliny využívajú v druidskom svete je viazané na ich pohľad na rozmnožovanie a životný cyklus rastliny. Druidi veria, že akonáhle kvet opustí stonku, sám o sebe obsahuje dve základné zložky – okvetné plátky a zvyšok kvetu. Okvetné plátky sú mužská časť kvetu. Všetky zapadajú pod vplyv Slnka a nezáleží, „aký je vplyv Slnka na rastlinu ako celok“. Ako prijímateľom slnečnej enrgie je im pridelená roľa živiteľa. Okvetné plátky sú tiež spojované s prvkami ohňa (slnečné svetlo a teplo) a vzduchu (funkcia dýchania). Tieto prvky sa považujú za mužské a samy o sebe sú spojované s ústredným vplyvom slnka. Druidy taktiež veria, že okvetné plátky dodávajú kvetu jeho pôvabný vzhľad, opojnú vôňu a (niekedy) sladkú chuť.
O odstránení okvetných plátkov nám zostane hlava kvetiny, a hoci sú na nej mužské aj ženské „orgány“, je jej pripisovaná ženská zložka kvetu. Dridy preto volali hlavu kvetu croth, čo znamená lono. (I keď netušili presne ako sa rastliny rozmnožujú, vedeli že tu sa rodí konečné semeno) Keďže druidy sa zaujímajú predovšetkým o energie rastliny a jej vlastnosti, hlavu kvetu – čiže ženský princíp, sa spája s vplyvmi Mesiaca. Z tohoto kvetu sa kultivuje druhá základná esencia rastliny.

 

Kvety a hviezdy

 

Dva základy kvetu

Rastlina má teda dve základné esencie, získané z okvetných lístkov a z hlavičky kvetu. Jedna mužská, jedna ženská.
Kultivácia oboch esencií:
Najprv je tu fyzická kultivácia, prechádzajúca niekoľkými operáciami a produkuje tekutinu, obsahujúc fyzické (chemické) vlastnosti kvetiny. Druhou je je duchovná kultivácia, ktorá prebieha za pomoci magických rituálov a naplňuje tekutinu magickými schopnosťami rastliny.
Po kultivácii oboch základných esencií sa takmer vyčerpaná rastlina sama kultivuje v tom smere, že sa mení na kadidlo. Tieto tri časti (mužská – okvetné plátky, ženská – hlavička a energizované kadidlo) sa ukladajú v oddelených nádobách, pokým nepríde čas ich použiť. Nádoby sa potom uskladňujú na mieste bez svetla, na suchom a chladnom mieste.

Tieto zložky sa používajú pri rituály, kde sa pomocou aktu spojenia opäť zlučujú (mužská a ženská časť), aby vytvorili komplex, v ktorom sa prejaví sila rastliny.
Pred tým, než sa začne komplex používať, trocha sa z neho vysype na zem, ako symbolický akt, kde vraciate časť toho, čo ste dostali. Vo väčšine prípadov sa potom zvyšok zmieša s vodou „očistenou Mesiacom“ a tým sa vytvorí nápoj. Týmto spôsobom sa uznávajú autority prvkov zeme a vody. Ide o časť rituálu, ktorá vzýva vplyv mesiaca.
Kadidlo sa potom položí na panvicu s dreveným uhlím. Časť z neho zhorí v plameni, ale popri tom sa uvoľní zvyšný potenciál rastliny do vzduchu. Týmto si úctime autoritu zvyšných dvoch prvkov, ohňa a vzduchu. Táto časť rituálu vzýva plyv Slnka.
Potom, čo sa vykoná a zblíži vplyv dvoch nebeských telies a štyroch prvkov, dostávame sa do kontaktu s piatym (alebo piatou esenciou), kolektívnou energiou druidskej tradície.

Kvetiny Slnka a Mesiaca

Každý rod a druh rastliny podľa druidského učenia spadá pod ústredný vplyv Slnka, alebo Mesiaca. Ten určuje, akým spôsobom sa rastlina môže využiť, kto by ju mal používať, ako sa dosiahne čo najväčší účinok, na koho bude najlepšie účinkovať a podobne.
V určitých prípadoch je najvhodnejšie použiť kvet rastlinky, než ktorúkoľvek inú jej časť. Odrážajú jemnejšie, nežnejšie použitie kvetín. Hlavne pri rituáloch zameraných na deti. Objavujú sa aj v rituáloch, ktoré sa zaoberajú duchovnou láskou a náklonnosťou, citovými záležitosťami, plodením, rodením a smrťou. Taktiež aj v spomienkových rituáloch.

Vplyvy a vlastnosti keltských kvetín

 Upozornenie! Pred akýmkoľvek použitím bylín si dobre zvážte postup (najlepšie nájsť si nejaký v zdravotníckych knihách) a najlepšie je poradiť sa s niekým, kto sa tomu venuje už dlhšie. Nesprávne využitie môže mať negatívne následky. Kvety označené ako jedovaté sú naozaj jedovaté, a sú tu vypísané len pre skompletizovanie tabuľky. Rozhodne ich nepoužívajte!

Meno
Vplyv
Vlastnosti
bežné (česky)
bežné (slovensky)
odborné
saské
nebeské teleso
fyzické
magické

Černohlávek (obecný)
Čiernohlávok obyčajný
Prunela vulgaris
Caith un nos (jazvy noci)
Mesiac
lieči krk a mandle, uzdravuje rany lieči;napomáha sebavedomiu
Česnek (medvědí)
Cesnak medvedí
Allium ursinum
Garleg (cesnak)
Slnko
liečo stratu chuti k jelu, zažívacie problémy ochrana, bráni proti zlu, očista, liečenie
Děhel lesní
Angelika lesná
Angelica sylvestris
Llysiau`r qwrid (červená bylina)
Mesiac
zažívacie problémy očista, liečenie
Divizna (malokvětá)
  Divozel malokvetý
Verbascum thapsus
Clust y fuch (kozie ucho)
Slnko
lieči kašeľ, zimnicu a bolesti uší; placky lieči rany zvyšuje duševné vedomie a vízie;používa sa k výrobe čarovných sviečok
Dobromysl (obecná)
  Pamajorán obyčajný
Origanum vulgare

Mintys y creigiau (mäta skalná)

Slnko
Lieči kašeľ, črevné problémy šťastie, uľavuje pri depresii
Drchnička (rolní)
Drchnička roľná
Anagallis arvensis
Lysiau`r cryman (srpovitá rastlina)
Slnko
jedovatá; ako barometer a hodiny rozptyluje melanchóliu (tzv. nositeľ smiechu)
Hyacint
Hyacint
Hyacinthus non-scripta
Clych z eos (slávičí zvon)
Mesiac
zvonka; lieči výron vernosť, skromnosť, pravda
Jetel (plazivý)
Ďatelina plazivá
Trifolium repens

Meillionen (biely trojlístok)

Slnko
na koži zvyšuje citlivosť obohacuje predstavivosť; zvyšuje duševnú silu
Jmelí (bíle/listnáčové)
 Imelo biele
Viscum album
Uchelwydd (najvyššia z bylín)
Slnko
lieči vysoký krvný tlak, artritídu, zmierňuje menštruačný cyklus nie je naozajstnou kvetinou, ale všemocnou druidskou bylinou
Kerblík (lesní)
  Trebuľka lesná
Anthriscus sylvestris
Troes dryw (žabia noha)
Slnko
zvyšuje energiu kľud a city
Kopretina (řimbaba)
Králik rimbaba
Tanacetum parthenium
Wermod wen (biely "pelyněk")
Mesiac
lieči bolesť hlavy; reguluje menštruáciu nesmrteľnosť, láska
Krtičník (uzlovitý)
Krtičník hľuznatý
Scrophularia nodosa
Meddyges ddu (čierny liek)
Mesiac
lieči bolesť v krku a zubov ochrana šťastia, írska "kráľovná bylín"
Karbinec (evropský)
Karbinec európsky
Lycopus europaeus
Llysiau`r sipsiwn (cigánska bylina)
Slnko
dáva silné čierne farbivo; lieči srdce, nervové poruchy liečba; relaxáci, veštenie a jasnovidectvo
Kosatec (žlutý)
Kosatec žltý
Iris pseudacorus
Enfys (dúha)
Mesiac
užíva sa z vonka k liečbe podráždenej koži očista; vyvoláva múdrosť a odvahu
Kozlík (lékařský)
Valeriána lekárska
Valeriana officinalis
Gwell na`r aur (nad zlato)
Mesiac
mierne sedatívum, lieči nespavosť a poruchy nervov očista, kľud, vyrovnanosť, meditácia
Komonice (lékařská)
Komonica lekárska
Melilotus officinalis
Mely ceirw (medová čerešňa)
Slnko
lieči bolesť hlavy, antiseptická ochrana
Levandule (lékařská)
Levanduľa lekárska (úzkolistá)
Lavandula angustifolia
Lafant (levanduľa)
Mesiac
lieči migrénu, vyčerpanie a nervové poruchy vyvoláva lásku, mier radosť a lieči
Maceška (violka trojbarevná)
Fialka trojfarebná (sirôtka)
Viola tricolor
Trilliw (maceška)
Mesiac
mierne jedovatá; lieči kožné choroby; dýchacie problémy láska a cit; napomáha jasnovideckým schopnostiam
Mák (velšský)  
Meconopsis cambrica
Llysiau cwsg (bylina spánku)
Mesiac
jedovatá; používa sa k liečbe kožných chorôb plodnosť, spánok, odpočinok, meditácia
Máta polej
  Mäta sivá
Mentha pulegium
Brymllys (mäta)
Mesiac
jedovatá; vonkajšie použitie proti blchám k vešteniu a zaostrniu zmyslov
Máta  
Mentha sauveolens
Mintys (mäta)
Mesiac
lieči žalúdočné problémy a nevoľnosť; antiseptická ochrana zdravia; najsvätejšia dridská bylina
Mateří douška (tymián)
  Materina dúška (tymiánová)
Thymus vulgaris
Gruwlys (královský vřes)
Mesiac
lieči zažívacie problémy, kašel a zápal priedušiek; výplach ústnej dutiny očista; pomáha pri pozeraní do iných svetov
Mařinka (vonná)
Marinka voňavá (Lipkavec voňavý)
Galium odoratum
Llysiau`r eryr (orlia rastlina)
Mesiac
lieči choroby krvného obehu očista; pomáha pri jasnovidectve
Měsíček (lékařský)
Nechtík lekársky
Calendula officinalis
Aur y gors (bahenné zlato)
Slnko
antispetické, protihubové; lieči rezné rany; používa sa pri výplachu úst podporuje veštecké sny; zvyšuje lásku a vášeň

Mochna (bahenní)

Nátržník bahenný
potentilla palustris
Pumbys (päťlístok)
Mesiac
lieči vredy v dutine ústnej a bolesť v krku ochrana a očista; láska a múdrosť
Narcis žlutý
Narcis žltý
Narcissua pseudonarcissus
Gwaew`r brenin (kráľova krv)
Slnko
cibuľka je omamná; užíva sa z vonka k zmenšeniu odtokov zvyšuje sebaústu; viaže vernosť a lásku
Náprstník červený
  Náprstník červený
Digitalis puprpurea
Menyg yr ellyll (ďiablova rukavica)
Mesiac
jedovatá; nepoužívať veľmi silné magnetické vlastnosti
Ostropes trubil (skotský bodlák)
Ostropes obyčajný
Onopordon acanthium
Ysgall (bodliak)
Slnko
lieči nervové poruchy ochrana; vitalita; zvyšuje libido
Ožanka (čpavá)
Hrdobarka cesnaková
Teucrium scorodonia
Sage qwylt (divoká šalvia)
Mesiac
lieči prechladnutie, nosné infekcie múdrosť, nesmrteľnosť
Pelyněk černobýl
Palina obyčajná
Artemisia vulgaris
LLwydlys (šedá bylina)
Mesiac
reguľuje menštruáciu; lieči stratu chuti k jedlu prináša veštecké sny, napomáha vešteniu
Pelyněk (pravý)
  Palina pravá
Artemisia absinthium
Chwerwlys (horúca bylina)
Mesiac
lieči stratu chuti k jedlu, zažívacie problémy a horúčky zvyšuje duševnú silu
Podběl (obecný)
Podbeľ obyčajný
Tussiago far fara
Carn y ebol (žriebäcie kopýtko)
Mesiac
lieči kašeľ prináša lásku a mier
Pomněnka (rolní)
Nezábudka roľná
Myosotis arevensis
Llys cariad (sladká bylinka)
Mesiac
z vonka; pôsobí očistne láska, zlepšuje pamäť
Prvosenka jarní
Prvosienka jarná
Primula veris
Llysiau`r parlys (bylina ochromenia)
Slnko
z vonka; pôsobí ako mierne lokálne anestetikum ochrana; liečba, mladistvá energia
Pryskyřník (prudký)
 Iskerník prudký
Ranunculus acris
Blodau y menyn (žltá kvetina)
Slnko
jedovatá; údajne liečila mor zvyšuje sebavedomie
Ptačinec (žabinec)
Hviezdica prostredná
Stellaria media
Gwlydd
Mesiac
uzdravuje kašeľ a lieči rany láska a vzťahy
Rozrazil (potoční)
Veronika potočná
Veronika beccabunga
Llysiau Taliesin (Taliesinina bylina)
Mesiac
zmierňuje otok, lieči infekcie krku a úst ochrana; zlepšuje jasnovidecké schopnosti
Rulík (zlomocný)
Ľuľkovec zlomocný
Atropa bella-dona
Llewg yr iar (slipky z nej omdlievajú)
Mesiac
jedovatý; nepoužívať veľmi silné magické schopnosti
Rúže (šípková)
Ruža šípová
Rosa canina
Rhosyn y berth (cenná ruža)
Mesiac
užíva sa ako všeobecný životabudič a posiľňujúci liek uzdravovanie, láska
Řebříček (obecný)
Myší chvost obyčajný
Achillea millefolium
Llysiau`r qwaedlif (bylina krvi)
Mesiac
zažívacie tonikum, lieči prechladnutie a chrípku odpočinok, láska; zvyšuje príťažlivosť
Řebříček (bertrám)
Myší chvost bertrám
Achillea ptarmica
Tafos yr wydd (husí jazyk)
Mesiac
lieči bolesti zubov, čistí hlavu, odtraňuje únavu zvyšuje sexuálnu energiu a príťažlivosť
Řeřišnice (kohoutek)
Žerušnica lúčna
Cardamine pratensis
Blodyn llaeth (mliečna kvetina)
Mesiac
podáva sa ako zažívací prostriedok plodnosť, vášeň, sexuálna energia
Sasanka (hajní)
 Veternica hájna
Anemore nemorosa
Blody y gwynt (veterná kvetina)
Mesiac
placky lieča zmohnuté svaly liečba, ochrana, úprimnosť
Sedmikráska chudobka
 Sedmokráska obyčajná
Bellis perenis
Llygad y dydd (oko dňa)
Slnko
lieči "namoženie" a modriny ochrana; viaže oddanosť
Smetanka lékařská
Púpava lekárska
Taraxum officinale
Dant y llew (leví zub)
Slnko
lieči žltačku a kašeľ; čistí krv omladzovanie; zvyšuje duševné schopnosti; očisťuje
Sporýš (lékařský)
Železník obyčajný
Verbena officinalis
Llys hudol (čarodejova rastlina)
Mesiac
vlasové tonikum, afrodiziakum podporuje kúzla, zvyšuje vitalitu
Šišák (vroubkovaný)
Šišak vrúbkovaný
Scrutellaria galericulata
Grass Duw (Božia milosť)
Slnko
silný prostriedok na nervy sila, sexuálna potencia

Šžavel (kyselý)

Kyslička obyčajná
Oxalis acetosella
Suran y cwn (psia kyselina)
Mesiac
lieči pečeň, ľadviny a rezné rany uzdravovanie; nosí šťastie
Štírovník rúžkatý
 Ľadenec rožkatý
Lotus cornicularis
Traed yr Oen (jahňačia noha)
Slnko
placky liečia podriny sexuálna potencia
Třezalka (tečkovaná)
Ľubovník bodkovaný
Hypericum perforatum
Y gantwll fawr (listy s veľkými dierami)
Slnko
lieči depresiu, rany, výrony a modriny odháňa zlo; dôležitá liečivka
Tužebník (jilmový)
 Túžobník brestový
Filipendula ulmaria
Brenhines y waun (kráľovná lúk)
Mesiac
lieči chrípku, bolesť hlavy a žalúdočné vredy láska, povzbudzuje z depresie
Violka (vonná)
Fialka voňavá
Viola odorata
Crinllys (fialka)
Mesiac
antiseptikum; používa sa v parfumérii; lieči bolesť uší ochrana, pokoj, zdravie
Vltod (obecný)
 Horčinka obyčajná
Polygala vulgaris
Llaethlys (mliečna bylina)
Mesiac
čistí krv zdravie, dlhovekosť, nesmrteľnosť
Vlaštovičník (větší)
 Lastovičník väčší
Chelidonium majus
Llym u llygaid (bystré oko)
Slnko
jedovatá; lieči kurie oká a bradavice prináša radosť, lieči depresie
Vratič (obecný)
Vratič obyčajný
Tanacetum vulgare
Tansi (vratič)
Slnko
na výplach úst a očné kvapky veštenie; zvyšuje duševnú silu a dlhovekosť
Zemědým (lékařský)
Zemedym lekársky
Fumaria officinalis
Mwg y ddaear (dym zeme)
Mesiac
antiseptikum čistenie a očista
Zimolez (popínavý)
Zimolez
Lonicera periclymenum
Gwyddfid (kozí list)
Mesiac
lieči bolesti hlavy a kašeľ zvyšuje duševné schopnosti

Vplyvy a vlastnosti keltských stromov

 

 

Upozornenie! Stromy označené ako jedovaté sú naozaj jedovaté, a sú tu vypísané len pre skompletizovanie tabuľky. Rozhodne ich nepoužívajte!

Meno
Vplyv
Vlastnosti
bežné (česky)
bežné (slovensky)
odborné
saské
nebeské teleso
fyzické
magické

 

Bez (černý)  
Sambucus nigra
Ysgawen
Slnko
na sennú nádchu, nachladnutie a horúčky, preháňadlo pomáha rozvíjať vôľu
Břečtan (popínavý)  
Hedera helix
Eiddew
Mesiac
jedovatý ženský princíp pre rovnováhu k mužskému
Bříza (bělokorá)  
Betula pendula
Bedwen
Mesiac
antibakteriálny; lieči choroby ladvín a pečene ochrana; vzýva všetky ženské vplyvy
Buk (lesní)  
Fygus sylvatica
Ffywydden
Slnko
používa sa z vonka na boľavé kĺby liečba; zvyšuje sexuálnu potenciu
Cesmína (ostrolistá)  
Ilex aquifolium
Celynene
Slnko
používa sa z vonka k liečbe pomliaždenín mužská rovnováha v ženskej cesmíne
Dub (letní)  
Qurcus robur
Derwen
Slnko
antiseptikum; zabraňuje krvácaniu; lieči rany a popáleniny hojnosť, plodnosť, dlhovekosť, podporuje sexuálnu potenciu
Jabloň (planá)  
Malus dysyphyla
Afal
Slnko
zažívacie problémy láska, liečba
Jasan (ztepilý)  
Fraxinus excelsior
Unnen
Slnko
reumatizmus a choroby ladvín liečba, ochrana
Jedle (bělokorá)  
Abies alba
Flynidwydden arian
Mesiac
reumatické bolesti a otoky očista, liečenie
Jeřáb (obecný)  
Sorbus aucuparia
Cardinen
Mesiac
lieči detskú múčnivku (?) antisept. kloktadlo ochrana, liečba, zvyšuje duševné schopnosti
Jilm (vysoký)  
Ulmus procera
Llwyfen
Slnko
lieči bolesti kĺbov vedomosti a pozanie
Hloh (jednoblizný)  
Crataegus monogyna
Draenen wen (biely tŕň)
Slnko
lieči srdcové a nervové choroby plodnosť, ochrana pred zlými vplyvmi
Líska (obecná)  
Corylus avellana
Collen
Slnko
lieči bolesti svalov a modriny múdrosť, inšpirácia, múzy
Olše (lepkavá)  
Alnus glutinosa
Gwernen
Mesiac
používa sa k liečeniu otokov (používa sa z vonka) uzdravovanie, ochrana
Ostružiník  
Rubus fruticosus
Mwyaren
Mesiac
na ústne a krčné infekcie, výplach liečva, vzýva ženské vplyvy
Vřes (obecný)  
Calluna vulgaris
Grug
Mesiac
antiseptikum, sedatívum, močopudné vášeň, loajalita, šťastie
Tis (červený)  
Taxus baccata
Ywen
Slnko
zvyšuje citlivosť na dotyk; jedovatý stabilita; veštenie, jasnozrivosť
Topol (bílý)  
Populus alba
Poplysen gwyn
Slnko
lieči poruchy krvného obehu kontakt s inými svetmi
Vrba (bíla)  
Salix alba
Helygen
Mesiac
tíši zápali ochrana, liečbaPokiaľ sa vaša duša cíti osamelá, alebo len hľadáte spriaznenú dušu, ste na správnom mieste. Mali by ste tu objaviť (mailové) adresy všetkých, ktorý sa zaoberajú wiccou či podobným pohanským smerom a sú ochotný ju tu uverejniť. Adresu tu môže mať každý, kto nám ju pošle a to s (aspoň) týmito údajmy: nick (prezývka), email prípadne aj mesto. Kto by sa chcel veľmi zviditeľniť, môže poslať aj svoju skutočnú adresu či ICQ a uviesť celé meno. Píšte na adresu: deeweenka@szm.sk
(Mená sú zoradené podľa abecedy)

Kto
Email
Ďalšie údaje
Aldarion
aldarion@post.sk
Banská Bystrica
Aldaron aldaron@centrum.sk
Stropkov
Amaris
reve17_6@hotmail.com
Banská Bystrica
Archont
archont@centrum.sk
Banská Bystrica
Baxo
baxo@inmail.sk
Nitra
Belial belial69 @azet.sk

Banská Bystrica
ICQ: Belial69
(263-986-366)

Besand
besand@centrum.sk
-
Chantal
chantal@post.sk
Bratislava
Charles step@seznam.cz
Kladno
Elyon elyon12@azet.sk
Nitra
Feii feii@orangeportal.sk
Banská Bystrica
Fy / Freya
freyab@zoznam.sk
Bratislava
Jazíček zajod@stonline.sk
Bratislava
Kajo
kajo24@azet.sk
Nitra
Linda linda99@zoznam.sk
Bratislava, pripadne Samorin
Maja
mackas@centrum.sk
Bratislava
Maja
mlvc@chello.sk
Bratislava
Maren maren16@azet.sk
Presov
Milan
milancom@centrum.sk
-Slovanstvo- (Trenčiansky kraj)
Misscitka
svabka@pobox.sk
-
Morgana
irishgirl@post.sk
Smizany
Nephron trysko2@post.sk
Piešťany
Nera
nera031@post.sk
Nitra
Nox nox@inmail.sk
gajary-okolie Trenčína
Owem owem@post.sk
Lučenec
Sabina saabinnka@pobox.sk
Bratislava
Sisa
littlepeople@azet.sk
Bratislava
Strazca strazca@pobox.sk
Bratislava
Tomas t.jvk@zoznam.sk
Banska Bystrica
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok